Vyhledávání

4. kolo přijímacího řízení

Úvod » Aktuality » 4. kolo přijímacího řízení

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů

Maturitní obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

39-41-L/01

Autotronik

denní

ano

2

39-41-L/02

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

denní

ano

3

23-45-L/01

Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje nebo CNC vstřikovací stroje

denní

ano

4

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

denní

ne

4

Učební obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

denní

ano

6

23-52-H/01

Nástrojař

denní

ano

4

33-56-H/01

Truhlář

denní

ano

4

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem (vyžadován s výjimkou oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy).

Kritéria přijímání:

  1. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů
    Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, D a Z u maturitních oborů a Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv u učebních oborů, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí. Přijímací zkoušku uchazeč o přijetí nekoná. Nejlepší uchazeč může získat 1,00 bod (za průměr 1,00).
  2. Případné uchazeče, kteří neprospěli a/nebo nebyli hodnoceni ze všech předmětů a uchazeče o učební obory z 8. ročníků nebo ze speciálních škol, bude posuzovat přijímací komise individuálně, přihlédnuto bude ke studijním výsledkům a náročnosti vybraného oboru, chování, příp. k doporučujícímu výsledku pohovoru. Tito uchazeči doloží hodnocení z posledních dvou ročníků ZŠ.

Další informace

  • Kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání, způsob hodnocení jejich splnění
    a předpokládané počty přijímaných uchazečů jsou stanovena v souladu s § 60 odst. 2 zákona
    č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  • Uchazeči budou přijímáni bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě. Počet volných míst bude průběžně aktualizován.

Přihlášky je možné podávat od 4. 6. do 31. 8. 2021.

 

V Liberci dne 4. června 2021

Mgr. Jan Samšiňák, v. r.

ředitel

Zpět na výpis