Vyhledávání

Zahájení školního roku 2021/2022

Úvod » Aktuality » Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2021. Žáci 1. ročníků zahajují školní rok v areálu Truhlářská 360/3 (viz informace pro 1. ročníky).

Žáci vyšších ročníků a 1. ročníku oboru Podnikání zahájí školní rok dle místa, kde se koná jejich výuka dle běžného rozvrhu.

Zveřejnění rozvrhů tříd bude provedeno prostřednictvím portálu Bakaláři až v odpoledních hodinách dne 31. 8. 2021. Výuka bude zahájena lichým týdnem, tedy jednotlivé třídy zahájí školní rok dle následujícího rozpisu:

1NDA - teoretická výuka, Letná 90/30
1NDB - teoretická výuka, Letná 90/30
2AMI - odborný výcvik, dílny Letná 90/30
2EL - teoretická výuka, Ještědská 358/106
2IN - teoretická výuka, Letná 90/30
2ND - teoretická výuka, Letná 90/30
2NSM - odborný výcvik, strojní dílny Řepná (předchází testování na Ještědské)
2PED - teoretická výuka, Letná 90/30
2S - teoretická výuka, Ještědská 358/106
2TRM - odborný výcvik, dílny Letná 90/30
2TZ - odborný výcvik, dílny Letná 90/30
3AMI - teoretická výuka, Letná 90/30
3ELI - odborný výcvik, dílny Letná 90/30
3NSM - odborný výcvik, úvodní informace v areálu Ještědská 358/106
3PED - teoretická výuka, Letná 90/30
3S - odborný výcvik, strojní dílny Řepná (předchází testování na Ještědské)
3TRM - teoretická výuka, Letná 90/30
3TZ - teoretická výuka, Letná 90/30
4AMI - teoretická výuka, Letná 90/30
4PED - teoretická výuka, Letná 90/30
4SA - odborný výcvik, úvodní informace v areálu Ještědská 358/106
4SB - teoretická výuka, Ještědská 358/106

S ohledem na nezbytnost provedení screeningového testování covid-19 se v případě žáků majících odborný výcvik ve strojních dílnách Řepná mají nejprve dostavit v čase od 7:30 do areálu Ještědská 358/106 na testování.

Zpět na výpis