Vyhledávání

1. kolo – kritéria přijímání, způsob hodnocení a předpokládané počty žáků pro školní rok 2022/2023

Úvod » Aktuality » 1. kolo – kritéria přijímání, způsob hodnocení a předpokládané počty žáků pro školní rok 2022/2023

Přihlášky v 1. kole je možné odevzdávat do 1. března 2022. Přihlášky přijímá studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin.

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, termíny jednotných přijímacích zkoušek a další rozhodující informace:

Maturitní obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

denní

ne

30

39-41-L/01

Autotronik

denní

ano

30

39-41-L/02

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

denní

ano

30

23-45-L/01

Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje nebo CNC vstřikovací stroje

denní

ano

60

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem (vyžadován s výjimkou oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy).

Kritéria přijímání:

 1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura s podílem těchto výsledků na celkovém hodnocení 60 %.
 2. Průměrný redukovaný prospěch v 1. i 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, D a Z, s přihlédnutím k hodnocení chování
  za uvedená pololetí, s podílem výsledku na celkovém hodnocení 40 %.

Způsob hodnocení:

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika – max. 50 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura – max. 50 bodů.
 3. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv:

průměr v rozmezí:

body:

Ø 1,00 - 1,50

50

Ø 1,51 - 2,00

40

Ø 2,01 - 2,50

30

Ø 2,51 - 3,00

20

Ø 3,01 - 3,50

10

Ø 3,51 – 4,00

5

 1. Při hodnocení chování stupněm „uspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje
  o 0,1 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při hodnocení chování stupněm „neuspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,2 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při neklasifikaci a/nebo nedostatečné v posledním pololetí se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,1 bodu.
 2. Nejlepší uchazeč tak může získat 100 bodů za přijímací zkoušky a 50 bodů za prospěch ze ZŠ, přičemž při zachování stanoveného podílu na celkovém hodnocení (60 % za přijímací zkoušky
  a 40 % za prospěch ze ZŠ) může získat nejlepší uchazeč max. 80 bodů.
 3. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Matematika, 2) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura, 3) celkový průměr v 1. pololetí 9. ročníku.
 4. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Učební obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

ano

30

36-52-H/01

Instalatér

denní

ano

30

23-55-H/01

Klempíř

denní

ano

24

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

denní

ano

24

23-52-H/01

Nástrojař

denní

ano

28

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

ano

28

36-64-H/01

Tesař

denní

ano

24

33-56-H/01

Truhlář

denní

ano

30

36-67-H/01

Zedník

denní

ano

30

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem.

Kritéria přijímání:

 1. Průměrný redukovaný prospěch v 1. i 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů
  Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí.
 2. Přijímací zkoušku uchazeč o přijetí nekoná.
 3. Případné uchazeče, kteří neprospěli a/nebo nebyli hodnoceni ze všech předmětů a uchazeče z 8. ročníků nebo ze speciálních škol, bude posuzovat přijímací komise individuálně, přihlédnuto bude ke studijním výsledkům a náročnosti vybraného oboru, chování, příp. k doporučujícímu výsledku pohovoru, doporučení ZŠ, PPP atd. Tito uchazeči doloží hodnocení z posledních 2 ročníků ZŠ.

Způsob hodnocení:

 1. Průměrný redukovaný prospěch v 1. i 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv je roven počtu bodů.
 2. Počet bodů se navyšuje v těchto případech:

chování uspokojivé (za každé hodnocené pololetí)

+ 0,1

chování neuspokojivé (za každé hodnocené pololetí)

+ 0,2

nedostatečná v posledním pololetí

+ 0,1

prospěl v 1. pololetí 9. ročníku, ale neprospěl na konci 8. ročníku

+ 1,0

neprospěl v 1. pololetí 9. ročníku, ani na konci 8. ročníku

+ 3,0

vychází z 8. ročníku - prospěl

+ 2,0

vychází z 8. ročníku - neprospěl

+ 5,0

 1. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) celkový průměr v 1. pololetí 9. ročníku, 2) celkový průměr v 2. pololetí 8. ročníku, 3) hodnocení z předmětu Matematika v 1. pololetí
  9. ročníku, 4) hodnocení z předmětu Český jazyk a literatura v 1. pololetí 9. ročníku.
 2. Nejlepší uchazeč tak může získat 1,00 bod (za průměr 1,00).
 3. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Nástavbové studium

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

64-41-L/51

Podnikání

denní

ne

22

 

Přihlásit se může žák 3. ročníku nebo absolvent, který získal či získá střední vzdělání s výučním listem (kód H). Uchazeč předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. ročníku a výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce doloží do 30. června 2022.

Kritéria přijímání:

 1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura s podílem těchto výsledků na celkovém hodnocení 60 %.
 2. Průměrný redukovaný prospěch v 1. a 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku středního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, Ov a 1 odborný profilující předmět s podílem výsledku na celkovém hodnocení 40 %. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie se nebude hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, namísto toho se bude hodnotit 1. pololetí školního roku 2019/2020. Přihlédnuto bude k hodnocení chování za jednotlivá pololetí.

Způsob hodnocení:

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika – max. 50 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura – max. 50 bodů.
 3. Průměrný redukovaný prospěch v 1. a 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku středního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, Ov a 1 odborný profilující předmět:

průměr v rozmezí

body

Ø 1,00 - 1,50

50

Ø 1,51 - 2,00

40

Ø 2,01 - 2,50

30

Ø 2,51 - 3,00

20

Ø 3,01 - 3,50

10

Ø 3,51 - 4,00

5

 1. Při hodnocení chování stupněm „uspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje
  o 0,1 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při hodnocení chování stupněm „neuspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,2 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při neklasifikaci a/nebo nedostatečné v posledním pololetí se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,1 bodu.
 2. Nejlepší uchazeč tak může získat 100 bodů za přijímací zkoušky a 50 bodů za prospěch ze SŠ, přičemž při zachování stanoveného podílu na celkovém hodnocení (60 % za přijímací zkoušky
  a 40 % za prospěch ze SŠ) může získat nejlepší uchazeč max. 80 bodů.
 3. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Matematika, 2) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura, 3) celkový průměr v 1. pololetí posledního ročníku.
 4. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Termíny přijímacích zkoušek

1. termín (škola je uvedena na přihlášce na 1. místě): 12. 4. 2022, náhradní termín 10. 5. 2022
2. termín (škola je uvedena na přihlášce na 2. místě): 13. 4. 2022, náhradní termín 11. 5. 2022

Náhradní termín může využít pouze uchazeč, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit 1. termínu a do 3 dnů od konání zkoušky se písemně omluví (omluvenka slouží zároveň jako přihláška k náhradnímu termínu).

Další informace

Kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládané počty přijímaných uchazečů jsou stanovena v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je vyžadován v souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie se u žádného uchazeče nebude hodnotit vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020, namísto toho se bude hodnotit 1. pololetí školního roku 2019/2020.

Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů bude zveřejněn 22. dubna 2022, seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů včetně nástavbového studia bude zveřejněn 29. dubna 2022.

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých běží přijatým uchazečům lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku - tím uchazeč potvrdí svůj zájem vzdělávat se v naší škole. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze po předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání do školy, kam uchazeč původně nebyl přijat. Uchazeč o nástavbové studium nemá povinnost obstarávat si zápisový lístek, musí však ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat evidenční list, který je k dispozici na studijním oddělení (po přechozí domluvě lze poslat e-mailem).

V Liberci dne 27. 12. 2021

Mgr. Jan Samšiňák, v. r.
ředitel

Zpět na výpis