Vyhledávání

Dokumenty k přihlášce do DM 2021-22

Úvod » Ubytovaní » Přijímací řízení do DM - starší » Dokumenty k přihlášce do DM 2021-22

Uchazeči o umístění do domova mládeže předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s ostatními dokumenty  k přihlášce (viz výše) do 31. května 2021. Stávající ubytování dodají spolu s přihláškou aktuální potvrzení o studiu.