Vyhledávání

Dokumenty k přihlášce do DM na šk. rok 2022-23

Úvod » Ubytovaní » Přijímací řízení do DM na šk. rok 2022 - 23 » Dokumenty k přihlášce do DM na šk. rok 2022-23

 

Uchazeči o umístění do domova mládeže předloží vyplněnou a podepsanou přihlášku společně s ostatními dokumenty  k přihlášce (viz výše) a aktuální potvrzení o studiu.

Mgr. Jan Samšiňák, ZŘ pro DM