Vyhledávání

Mimořádná opatření k ubytování a stravování ubytovaných od 25. 11. 2020 a Čestné prohlášení

Úvod » Aktuality » Mimořádná opatření k ubytování a stravování ubytovaných od 25. 11. 2020 a Čestné prohlášení

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020

Aktualizujeme informace k zajištění ubytování a stravování v DM.

Od středy 25.11.2020 je provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:

•  žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku (čili závěrečné ročníky + žáci, kteří mají praktické vyučování),

•  žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

•  žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště. 

Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

       Tedy žáci, kteří mají umožněno využít ubytování v DM, mohou přijíždět do DM v úterý 24.11. 2020 od 16,30hod. do svého areálu. Žádáme žáky, chtějí být ubytováni, aby svůj příjezd oznámili s předstihem svému skupinovému vychovateli, případně u ZŘ pro DM.

Strava žáků je zrušena hromadně až do 30. 11. 2020.  Pokud žák požaduje stravu ve školní jídelně, musí si ji přihlásit běžným způsobem (internet, telefon) – strava na středu 25.11. již v pondělí 23.11. 2020 do 14 hod.

Při příjezdu žák odevzdá vyplněný a podepsaný formulář Čestné prhlášení - viz níže (u osob mladších 18 let nutný podpis zákonného zástupce).

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Zpět na výpis