Vyhledávání

Maturitní zkoušky

Úvod » Žáci » Maturitní zkoušky

Aktuality

 2.
duben

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

V návaznosti na § 79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro hodnocení...

 1.
duben

Kritéria hodnocení didaktických testů ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných v jarním a podzimním zkušebním období v roce 2024. Kritéria hodnocení didaktických testů byla vydána v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o...

 6.
únor

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2024

V návaznosti na vyhlášku č. 177/2009 Sb., kterou se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. 9. dubna, 8:30          český jazyk a...

 8.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2023/2024. Školní seznam literárních děl je společný pro...

 1.
srpen

Termíny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2023

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňujeme termíny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období. Písemná zkouška z českého jazyka 11. září 2023 od 8:30 hodin Písemná zkouška z...

 10.
únor

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2023

V návaznosti na vyhlášku č. 177/2009 Sb., kterou se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. 12. dubna          český jazyk a...

 20.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2022/2023. Školní seznam literárních děl je společný pro...

 24.
srpen

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky - podzim 2022

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňujeme temríny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období. Písemná zkouška z anglického jazyka 7. září 2022 od 9:00 hodin Upozorňujeme, že s...

 21.
srpen

Zkoušky společné části maturitní zkoušky - podzim 2022

Zkoušky společné části maturitní zkoušky se na podzim budou konat v pracovních dnech od čtvrtka 1. září do pondělí 5. září 2022. Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky (jednotné zkušební schéma) v podzimním zkušebním období 2022 stanovilo Ministerstvo...

 4.
duben

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

V návaznosti na § 79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro hodnocení...

 3.
duben

Kritéria hodnocení didaktických testů ve školním roce 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných v jarním a podzimním zkušebním období v roce 2022. Kritéria hodnocení didaktických testů byla vydána v souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o...

 5.
leden

Změna času na vypracování didaktických testů

V návaznosti na změnu vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou si dovolujeme informovat o změně délky trvání didaktických testů společné části maturitní zkoušky. V případě didaktického testu z českého jazyka...

 10.
listopad

Přihlašování k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2022

Dovolujeme si informovat zejména žáky, kteří se budou hlásit k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2022 z důvodu opravných zkoušek, že pihlášku k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky je nutné podat řediteli školy nejpozději do 1. prosince 2021. Žáci aktuálních 4. ročníků...

 9.
listopad

Informace pro žáky k maturitní zkoušce – jaro 2022

K jarnímu termínu MZ se musí přihlásit všichni žáci 4. ročníku a 2. ročníku nástavbového studia, a to do 1. 12. 2021. Žák má na vykonání maturitní zkoušky celkem 3 pokusy během 5 let od ukončení statusu žáka z pohledu školy (v posledním roce tedy pouze v jarním termínu). Žáci...

 29.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022. Školní seznam literárních děl je...

 24.
srpen

Termíny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období 2021

V souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, zveřejňujeme temríny konání maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období. Společná část maturitní zkoušky Pro přehlednost uvádíme termíny konání didaktických testů...

 29.
červen

Protiepidemiologická opatření platná pro mimořádný termín didaktických testů

Na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a případně jejich zrušení informujeme žáky, kteří se budou účastnit mimořádného termínu konání společné části maturitní zkoušky (tj. didaktických testů) ve dnech 7. – 9. července 2021 o následujících podmínkách. Ochrana dýchacích cest...

 30.
květen

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky

V návaznosti na § 79 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro hodnocení...

 19.
květen

Antigenní testování před konáním didaktických testů

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ve vztahu k epidemiologické situaci upravujícími povinnost prokázání se platným potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19, očkováním či testem na přítomnost antigenu viru SARS-Cov-2 informujeme žáky a osoby, které konají didaktické testy v opravném či...

 4.
květen

Mimořádné termíny opravných a náhradních maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na dodatek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-3267/2021-6 k opatření obecné povahy upravující konání maturitních zkoušek informuje žáky o následujících změnách konání a průběhu maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021. Navýšení počtu...

 31.
březen

Termíny konání maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o termínech konání profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. Opětovně pro přehlednost uvádíme termíny konání didaktických...

 29.
březen

Kritéria hodnocení společné části maturitní zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo 28. 3. 2021 kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky v roce 2021. Jedná se o kritéria stanovující hranice úspěšnosti zkoušek konaných formou didaktického testu, tedy z českého jazyka, cizího jazyka a matematiky, a...

 17.
březen

Maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-3, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o změnách v realizaci maturitních zkoušek v jarním zkušebním období ve stavu platném k 15. 3. 2021.   Umožnění konat...

 10.
únor

Změny maturitních zkoušek v jarním zkušebním období 2021

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3267/2021-1, kterým se upravuje konání maturitních zkoušek, informujeme žáky maturitních ročníků o změnách v realizaci maturitních zkoušek v jarním zkušebním období. Umožnění konat maturitní zkoušku Maturitní zkoušku mohou...

 29.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021. Školní seznam literárních děl je...

 31.
srpen

Termíny profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky - podzim 2020

Pro žáky přihlášené ke konání maturitních zkoušek v podzimním odbobí 2020 zveřejňujeme termíny konání profilových a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Třídy: 4SA, 4SB Datum konání ústních zkoušek: pondělí 7. září 2020, 8:00 -...

 16.
srpen

Podzimní zkušební období společné části maturitních zkoušek

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách.  Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a...

 27.
září

Témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020

Zveřejňujeme tematické okruhy ústních maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020, a to jak profilových zkoušek, tak okruhy pro školní část zkoušek spadajících do společné části maturitní zkoušky.

 28.
červen

Přehled povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Zveřejňujeme přehled povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Přihláška k maturitní zkoušce

Pro jarní zkušební období maturitní zkoušky je termín podání přihlášky stanoven na 1. 12.

Pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky je termín podání přihlášky stanoven na 25. 6.

Povolené pomůcky

Didaktický test Matematika

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy; kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; tužka; guma; pravítko; trojúhelník; úhloměr; kružítko

Didaktické testy z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka a Německého jazyka

  • pouze psací potřeby

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

  • Pravidla českého pravopisu

Písemná práce z Anglického jazyka, Německého jazyka

  • slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mohou využít případně další pomůcky dle doporučení školského poradenského zařízení.

Matematika rozšiřující

Matematika rozšiřující je nepovinnou výběrovou zkouškou, nelze z ní konat opravnou ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Více informací na https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-rozsirujici

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit, a zohledňuje proto výsledek zkoušky v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem.

Seznam fakult vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematiky+ (pdf)

Užitečné odkazy

Oficiální stránky pro maturitní zkoušky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání https://maturita.cermat.cz/

Ilustrační testy a zadání z předchozích let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi