Vyhledávání

Maturitní zkoušky

Úvod » Žáci » Maturitní zkoušky

Aktuality

 29.
září

Přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021

V souladu s ustanovením § 79, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme přehled povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky a témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021. Školní seznam literárních děl je...

 31.
srpen

Termíny profilových zkoušek a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky - podzim 2020

Pro žáky přihlášené ke konání maturitních zkoušek v podzimním odbobí 2020 zveřejňujeme termíny konání profilových a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky. Obor: 23-45-L/01 Mechanik seřizovač Třídy: 4SA, 4SB Datum konání ústních zkoušek: pondělí 7. září 2020, 8:00 -...

 16.
srpen

Podzimní zkušební období společné části maturitních zkoušek

Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 1. září (od 12:00) do 3. září 2020 na spádových školách.  Pro žáky, kteří v letošním školním roce konají maturitní zkoušku podle zákona č. 135/2020 Sb., se ve společné části zkoušky z předmětů český jazyk a...

 27.
září

Témata ústních maturitních zkoušek ve školním roce 2019/2020

Zveřejňujeme tematické okruhy ústních maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020, a to jak profilových zkoušek, tak okruhy pro školní část zkoušek spadajících do společné části maturitní zkoušky.

 28.
červen

Přehled povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Zveřejňujeme přehled povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Přihláška k maturitní zkoušce

Pro jarní zkušební období maturitní zkoušky je termín podání přihlášky stanoven na 1. 12.

Pro podzimní zkušební období maturitní zkoušky je termín podání přihlášky stanoven na 25. 6. V roce 2020 s ohledem na situaci byl termín prodloužen do 25. 7. 2020.

Povolené pomůcky

Didaktický test Matematika

  • Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy; kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů; tužka; guma; pravítko; trojúhelník; úhloměr; kružítko

Didaktické testy z Českého jazyka a literatury, Anglického jazyka a Německého jazyka

  • pouze psací potřeby

Písemná práce z Českého jazyka a literatury

  • Pravidla českého pravopisu

Písemná práce z Anglického jazyka, Německého jazyka

  • slovník neobsahující přílohu k písemnému projevu

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek zkoušky mohou využít případně další pomůcky dle doporučení školského poradenského zařízení.

Matematika+

Matematika+ je nepovinnou výběrovou zkouškou, nelze z ní konat opravnou ani náhradní zkoušku, nelze podat žádost o přezkum jejího výsledku a její výsledek se neuvádí na maturitním vysvědčení. Jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaným e-mailem. Více informací na https://maturita.cermat.cz/menu/matematika-plus 

Přihlašování ke zkoušce se provádí do 31. ledna na adrese https://vpz.cermat.cz

Stále více vysokých škol si uvědomuje studijní potenciál žáků, kteří jsou schopni tuto zkoušku úspěšně složit, a zohledňuje proto výsledek zkoušky v rámci přijímacího řízení, stipendijních programů, či jiným způsobem.

Seznam fakutl vysokých škol akceptujících výsledek zkoušky Matematiky+ (pdf)

Užitečné odkazy

Oficiální stránky pro maturitní zkoušky Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání https://maturita.cermat.cz/

Ilustrační testy a zadání z předchozích let https://maturita.cermat.cz/menu/testy-a-zadani-z-predchozich-obdobi