Vyhledávání

Obory s maturitní zkouškou

Úvod » Uchazeči » Obory s maturitní zkouškou

Provoz a ekonomika dopravy (png)Provoz a ekonomika dopravy

37-41-M/01

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Více o oboru...


 

Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje (png)Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje

23-45-L/01

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Více o oboru...


 

Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje (png)Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje

23-45-L/01

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Více o oboru...


 

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení (png)Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

39-41-L/02

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Více o oboru...


 

Autotronik (png)Autotronik

39-41-L/01

V současné době už tento obor nenabízíme.

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Více o oboru...


 

Podnikání (png)Podnikání

64-41-L/51

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, zakončené maturitní zkouškou. Dvouleté v denní formě vzdělávání, tříleté ve večerní formě vzdělávání.

Více o oboru...


 

  Průmyslová ekologie

    Kód oboru: 16-02-M/01

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Chceš studovat obor, který má velkou perspektivu do budoucna? Zajímáš se o ekologii? Studuj obor, který je tématem dneška i budoucnosti. Vyber si obor Průmyslová ekologie.

Tento nový obor se zaměřuje na využívání obnovitelných zdrojů a udržitelný rozvoj, přičemž důraz je kladen na technologie šetrné k životnímu prostředí a nakládání s odpady.

Naučíš se navrhovat inovativní řešení využívající obnovitelné zdroje a získáš základy technického i přírodovědného vzdělání. Seznámíš se základními technologickými postupy používanými v průmy-slových odvětvích a naučíš se pracovat s tech-nickou dokumentací. Budeš vědět, jak analyzovat vzorky vody, vzduchu a půdy. Získáš přehled o legislativě týkající se životního prostředí

Tvoje budoucnost? Uplatníš se v odborech životního prostředí na úřadech, na pozicích technických pracovníků ve firmách, které se zabývají hospodařením s odpady, energiemi, s vodou a v zařízeních pečujících o čistotu ovzduší. Uplatníš se i v osvětové a vzdělávací činnosti v environmentální oblasti vzdělávání. Můžeš pokračovat ve studiu ekologie na vysoké škole.

Vyučovací předměty v průběhu studia:     

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Chemie
 • Matematika
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Ekonomika
 • Ekologie a životní prostředí
 • Zdroje energie a obnovitelné zdroje
 • Geologie a krajina
 • Technická dokumentace
 • Technická chemie
 • Technologie a zařízení
 • Stroje a zařízení
 • Elektrotechnika a automatizace
 • Základy technických oborů
 • Materiály
 • Programy GIS
 • Monitorování životního prostředí
 • Obnovitelné zdroje
 • Právo
 • Ekonomika a řízení firmy
 • Doprava a logistika
 • Semináře
 • Praxe

    Technická zařízení budov

        Kód oboru: 36-45-M/01

Chceš držet krok s moderními trendy ve stavebnictví? Zajímá tě, jak se řeší funkčnost stavebních objektů? Jak a proč teče voda, jak je zajištěno vytápění, klimatizace či větrání? Chceš se podílet na využití perspektivních zdrojů energií, například tepelných čerpadel či fotovoltaiky? To vše a více se dozvíš při studiu oboru Technická zařízení budov.

Absolvent má všeobecné znalosti o systémech technických zařízení budov a jejich funkci. Provádí základní výpočty a realizuje technologické a konstrukční postupy. Má přehled o stavebních materiálech a stavebních konstrukcích.

Tvoje budoucnost?  Uplatníš se v projekčních kancelářích jako projektant technických zařízení budov, jako odborný pracovník ve velkoobchodu, revizní technik či v rámci realizace prací jako odborník v oblasti vytápění, zdravotní techniky (voda, kanalizace), vzduchotechniky a rozvodu plynu.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou s možností následného studia na vysoké škole.

Vyučovací předměty v průběhu studia:     

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Fyzika
 • Základy přírodních věd
 • Matematika
 • Tělesná výchova
 • Informační a komunikační technologie
 • Ekonomika
 • Technické kreslení
 • Základy stavitelství
 • Strojnictví
 • Mechanika
 • Cvičení z pozemního stavitelství
 • Vytápění
 • Vzduchotechnika
 • Zdravotní technika
 • Plynárenství
 • Materiály
 • Laboratorní cvičení
 • Konstrukční cvičení
 • Aplikovaná výpočetní technika
 • Praxe

 

Kam dál?