Vyhledávání

Přijímací řízení

Úvod » Uchazeči » Přijímací řízení
 10.
květen

Náhradní termín konání přijímacích zkoušek a možnost zpětvzetí zápisového lístku

Na základě dodatku opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-4337/2021-8 ze dne 7. května 2021 sdělujeme uchazečům o přijetí v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022, o následující úpravě příjímacího řízení. Možnost konání jednotné...

 7.
květen

3. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů Přihlášky je možné podávat do středy 2. června 2021. V rámci 3. kola přijímacího řízení nejsou stanoveny přijímací zkoušky, uchazeči jsou posuzováni a hodnoceni dle kriérií uvedených níže. Maturitní obory...

 9.
duben

Přijímací zkoušky - mimořádná opatření

Informace k jednotné přijímací zkoušce pro uchazeče o obor vzdělání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy a 64-41-L/51 Podnikání Přijímací zkoušku může konat pouze uchazeč, který 1) má dýchací cesty chráněny respirátorem nebo nanorouškou  2) nemá příznaky onemocnění COVID-19...

 26.
březen

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamů přijatých uchazečů. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají poštou, od 19.5. (2.kolo od 20.5.) do 3.6.2021 si je můžete vyzvednout osobně na studijním oddělení, Truhlářská 360/3, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin. V seznamu se...

 11.
březen

Úprava termínů jednotné přijímací zkoušky

Pro obor vzdělání Provoz a ekonomika dopravy a nástavbové studium Podnikání-denní se posouvá termín pro konání jednotné přijímací zkoušky: 3. května 2021 (1. řádný termín) 4. května 2021 (2. řádný termín)

 9.
březen

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do učebních oborů

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení (pro maturitní obory bude 2. kolo vyhlášeno 28. 4. 2021). Přihlášky je možné odevzdávat do 6. 5. 2021. Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, a další rozhodující...

 8.
březen

Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky

Ředitel školy v souladu se stanovenými kritérii pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022, opatřením obecné povahy k úpravě přijímacího řízení č.j. MSMT-43073/2020-3 a na základě doporučení přijímací komise ze dne 5. 3. 2021, rozhodl o nekonání příjímací zkoušky v 1. kole...

 11.
leden

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, termíny jednotných přijímacích zkoušek a další rozhodující informace Maturitní obory Kód oboru Obor vzdělání...

 11.
říjen

1. kolo - informace k přijímacímu řízení 2021/2022

Kritéria a předpokládané počty přijímaných uchazečů byla zveřejněna. Přihlášky je možné odevzdávat od 1.2. do 1.3.2021 (studijní oddělení, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec II, otevřeno po-pá od 6:30 do 15 hodin, příp. dotazy na tel. 488 880 375). V 1. kole může uchazeč podat až 2...

 4.
červenec

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Pro naplnění plánovaného počtu žáků ve třídách vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné podávat od 4.7. do 31.8.2020. Přihlášky budou vyřizovány průběžně, bez zbytečného odkladu. Učební obory: Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Instalatér, Malíř a lakýrník,...

Formuláře přihlášek

Studijní oddělení

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází na adrese Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01.
Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem.

Cermanová Rita
studijní oddělení
Email: cermanova.rita@sslbc.cz
Telefon: 488880375
Mrázková Lenka
evidence žáků
Email: mrazkova.lenka@sslbc.cz
Telefon: 488880376