Vyhledávání

Školní vzdělávací programy

Úvod » Žáci » Školní vzdělávací programy

Zabezpečujeme střední vzdělávání v oborech poskytujících středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech posyktujících střední vzdělání s výučním listem.

Základním vzdělávacím dokumentem, podle nějž se vzdělávání řídí, jsou školní vzdělávací programy. Ty jsou zpracovány pro jednotlivé obory dle rámcových vzdělávacích programů určovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

V případě potřeby úprav a změn jsou k jednotlivým školním vzdělávacím programům přijímány dodatky, reagující se na měnící se potřeby v oblasti obsahu či formy vzdělávání nebo na změnu právních předpisů.

Školní vzdělávací programy oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem

Školní vzdělávací programy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou

Dodatky školních vzdělávacích programů