Vyhledávání

Ochrana osobních údajů

Úvod » Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech:

  • vedení dokumentace školy
  • vedení dokumentace domovů mládeže
  • vedení dokumentace školních jídelen
  • vedení personální agendy zaměstnanců
  • vedení dokumentace svářečské školy a autoškoly

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS j96k84x, e-mailem na adrese red@sslbc.cz nebo poštou na adrese Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, Liberec II, 46001. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů „ GDPR“ k datu své účinnosti (25. května 2018) o právní ochraně osobních údajů v členských státech EU, níže předkládáme kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů

Bc. Roman Šikola

telefon: 485 226 356

e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz

Dokumenty