Vyhledávání

OP JAK "Učíme se učit jinak"

Úvod » O škole » Projekty » OP JAK "Učíme se učit jinak"

Naše škola je zapojena do projektu

OP JAK Učíme se učit jinak

CZ.02.02.XX/00/22_003/0003916

  • Cílem projektu je rozšiřování jazykových znalostí a prohlubování studijních návyků, které podpoří snižování studijní neúspěšnosti a prevenci předčasných odchodů ze školy.
  • Nabídka inovativních metod vzdělávání umožní zapojení studentů s různými vzdělávacími potřebami, a to i těch velmi nadaných, kteří pozbývají ochoty pracovat na svém dalším rozvoji ve třídách s akademicky slabšími spolužáky.
  • Prohlubování pozitivního vztahu k procesu učení se a k týmové sounáležitosti s ostatními studenty i s pedagogy při mimoškolních aktivitách povede k pochopení toho, že studenti i pedagogové hrají ve vyučovacím procesu stejně důležitou roli.
  • Rozvoj kompetencí k iniciativě nebo ke kreativitě posune u pedagogů pochopení významu jejich dalšího aktivního a samostatného postoje k sebevzdělávání v návaznosti na usnadnění jejich práce se studenty a zapojení se do procesu rozvoje školy. Pedagogové dojdou k prohloubení pochopení významu vlastního učení se spolu se studenty. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Jan Amos Komenský.

EU+MŠMT Barevné RGB (jpg)

Soubory ke stažení