Vyhledávání

Vedení školy

Úvod » Kontakty » Vedení školy
Fofoňka Jindřich zástupce ředitele pro praktické vyučování
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Kočí David zástupce ředitele pro odborný výcvik
Krhounková Pavla zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Křeček Leoš statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Mužíček Josef zástupce ředitele pro domov mládeže
Samšiňák Jan ředitel školy
Zitová Blanka zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku, výchovná poradkyně