Vyhledávání

Vedení školy

Úvod » Kontakty » Vedení školy
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Klekner Otta zástupce ředitele pro odborný výcvik
Krhounková Pavla zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Křeček Leoš statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretickou výuku a praktické vyučování
Mužíček Josef zástupce ředitele pro domov mládeže
Samšiňák Jan ředitel školy
Zitová Blanka zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku, výchovná poradkyně