Vyhledávání

Stipendia

Úvod » Žáci » Stipendia

Stipendijní program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělání

Liberecký kraj od roku 2010 pěněžními prostředky podporuje žáky při vzdělávání ve vybraných oborech, které jsou z dlouhodobé perspektivy žádané na trhu práce. Mezi tyto obory jsou nezřídka zařazeny i obory, v nichž poskytujeme vzdělávání, přičemž se jedná o obory převážně řemeslného charakteru. Stipendijní příspěvek je rozdělen na motivační a prospěchovou část.

Podporované obory

23-51-H/01 Strojní mechanik

23-52-H/01 Nástrojař

23-55-H/01 Klempíř

23-65-H/03 Strojník silničních strojů

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

36-52-H/01 Instalatér

36-64-H/01 Tesař

36-67-H/01 Zedník

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

Motivační příspěvek

Základní podmínky pro získání motivačního příspěvku jsou následující:

  • Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání.
  • Žák nemá v daném měsíci neomluvenou absenci (absence se omlouvají v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších úprav, a školního řádu).
  • Žák vykazuje za sledovaný měsíc alespoň 75% docházku.
  • Žák není klasifikován sníženou známkou z chování.
  • Nárok na příspěvek vzniká žákům pouze do věku 26 let.

V případě omezení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání v rozsahu 5 a více dnů není motivační příspěvek vyplácen.

Výše motivačního příspěvku činí 500 Kč měsíčně. Za standardní délku vzdělávání tak žák může na motivačních příspěvcích obdržet celkem 14.500 Kč.

Prospěchový příspěvek

Základní podmínky pro získání prospěchového stipendijního příspěvku jsou:

  • Žák se vzdělává v podporovaném oboru vzdělání v denní formě vzdělávání (platí i pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem).
  • Žák je ke konci příslušného pololetí klasifikován ze všech předmětů.
  • Žák, který se vzdělává v 1. ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí do 2,2 včetně (známka z chování se nezapočítá).
  • Žák, který se vzdělává ve 2. nebo 3. ročníku, dosáhl celkový průměr známek na vysvědčení za sledované pololetí do 2,0 včetně (známka z chování se nezapočítá).

V případě distanční výuky přesahující více než polovinu dní vzdělávání se posuzované průměry snižují na hodnotu 2,0 u 1. ročníků, respektive 1,8 u vyšších ročníků.

Výše prospěchového stipendijního příspěvku činí: v 1. ročníku 1.000 Kč, v 2. ročníku 2.000 Kč a ve 3. ročníku 3.000 Kč.  Celkově tak v případě splnění prospěchových kritérií může žák získat 12.000 Kč

Stipendijní příspěvky jsou vypláceny školou z prostředků, které obdrží od Libereckého kraje. Úplné znění podmínek je obsaženo ve Stipendijním řádu Stipendijního programu Libereckého kraje.