Vyhledávání

Školy bez bariér

Úvod » O škole » Projekty » Školy bez bariér

Školy bez bariér - Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o. - objekt Ještědská 358/106

Výsledkem projektu bude bezbariérový přístup k budovám a dalším objektům v areálu střední školy v ulici Ještědská. Stavební úpravy související s vybudováním bezbariérových prvků v rámci prostor školy umožní stávajícím i budoucím žákům se zdravotním postižením sociální inkluzi.

Cílem projektu je zajistit plnou bezbariérovost budov školy v ulici Ještědská a částí venkovních ploch areálu školy související s přístavbou výtahu, vybudováním bezbariérových ramp a parkovacího stání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací o programu naleznete na: www.irop.mmr.cz

Informace o projektu naleznete taktéž na webových stránkách nositele projektu, kterým je Liberecký kraj.

IROP (jpg)