Vyhledávání

Zaměstnanci

Úvod » Kontakty » Zaměstnanci

Vedení školy

Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Klekner Otta zástupce ředitele pro odborný výcvik
Krhounková Pavla zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Křeček Leoš statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretickou výuku a praktické vyučování
Mužíček Josef zástupce ředitele pro domov mládeže
Samšiňák Jan ředitel školy
Zitová Blanka zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku, výchovná poradkyně

Ředitelství organizace Truhlářská 360/3

Antošová Jana koordinátorka projektu NAKAP LK II
Buchar Jiří údržbář
Cermanová Rita studijní oddělení
Folkrtová Jana personalista
Fulka Lubomír údržbář
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Klásek Miroslav učitel řízení motorových vozidel
Krásná Daniela účetní
Krhounková Pavla zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Mrázková Lenka evidence žáků
Nagy Ladislav informatik
Nováková Magdaléna účetní
Pokorný Petr technik IKT
Samšiňák Jan ředitel školy
Šlesová Iveta účetní
Štaflová Štěpánka účetní
Werner Bohumil technik BOZP

Areál teoretické výuky a odborného výcviku Letná 90/30

Andresová Marcela sekretariát
Blažková Věra učitelka
Buchar Vítezslav učitel odborného výcviku
Copová Eva učitelka
Čabelová Taťjana učitelka
Červa Jiří učitel
Čiháček Michal učitel odborného výcviku
Doubrava Petr učitel odborného výcviku
Dvořák Pavel instruktor svařování
Feřt Stanislav instruktor svařování
Fiala Karel učitel odborného výcviku
Fofoňka Jindřich učitel
Garčar Milan učitel
Gdula Jiří vedoucí učitel odborného výcviku
Gruncl Vladimír vedoucí svářečské školy
Hájek Antonín učitel
Háp Zdeněk učitel
Jersák Zbyněk učitel odborného výcviku
Ježková Anna učitelka
Jirka Michal učitel odborného výcviku
Juna Jan učitel
Kněbort Bohumil učitel odborného výcviku
Knirsch Michal učitel odborného výcviku
Kotek Vlastislav učitel
Kuda Aleš učitel
Lád Zbyněk učitel odborného výcviku
Mádle Pavel učitel
Nosek Miroslav učitel odborného výcviku
Novotná Svatava učitelka
Ottmar Jan školník
Pašta Miroslav učitel, školní metodik prevence
Peřtová Eva učitelka
Rejcová Iveta učitelka
Skácelová Eva učitelka
Slavíková Martina učitelka
Stejskal Václav učitel odborného výcviku
Sůvová Radka učitelka
Svědík Milan vedoucí učitel odborného výcviku
Svoboda Miloš učitel odborného výcviku
Štorková Soňa školní jídelna - výdejna Letná
Uhlíř Karel učitel odborného výcviku
Vik Jaroslav učitel, koordinátor ICT
Zitová Blanka zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku, výchovná poradkyně

Areál teoretické výuky Ještědská 358/106

Červová Dana učitelka, třídní učitelka 1S
Garčarová Marie učitelka, třídní učitelka 3SA
Gromadová Monika učitelka
Hanzlík Miroslav učitel, třídní učitel 3SM
Janeček Josef učitel, třídní učitel 1EL
Kloz Vít učitel, výchovný poradce, třídní učitel 2S
Kočí David učitel odborného výcviku, učitel, třídní učitel 4SA
Krčil Bohumil vrátný
Krobotová Ivana učitelka, třídní učitelka 2ELI
Křeček Leoš statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretickou výuku a praktické vyučování
Pacltová Marcela učitelka
Pávová Lenka učitelka
Pekařová Ivana učitelka
Perk Ladislav učitel, třídní učitel 1NSM, IT technik
Petříček Jaroslav učitel, koordinátor ICT
Poláčková Monika sekretariát
Sedlářová Martina učitelka, školní metodik prevence, třídní učitelka 4SB
Teisslerová Dana učitelka, třídní učitelka 2NSM, 3NA
Turková Radka učitelka, třídní učitelka 3SB
Vyhnánek Luboš školník

Areál strojních dílen Řepná 1248/12

Bažantová Zora učitelka odborného výcviku
Bouček Stanislav učitel odborného výcviku
Cerman Jiří učitel odborného výcviku
Čilo Miloslav učitel odborného výcviku
Jelínkova Hana administrativa
Kadlec Tomáš učitel odborného výcviku
Klekner Otta zástupce ředitele pro odborný výcvik
Kočí David učitel odborného výcviku, učitel, třídní učitel 4SA
Ševčík Petr učitel odborného výcviku
Zhorný Roman učitel odborného výcviku

Domov mládeže Jungmannova 524/10

Boudová Daniela vychovatelka
Hlavní služba výchova
Hozáková Hana vedoucí vychovatelka
Melnikova Taťana asistent pedagoga
Nechutná Iva vychovatelka
Nosek Antonín vychovatel
Táborská Alena vychovatelka
Ziková Zdenka vychovatelka

Domov mládeže Zeyerova 689/33

Hlavní služba 1 výchova
Hlavní služba 2 výchova
Hudská Alena vychovatelka
Janáčková Růžena vychovatelka
Kovalevová Pavla vychovatelka
Mužíček Josef zástupce ředitele pro domov mládeže
Poznarová Bohumila vychovatelka
Šolcová Tereza vedoucí vychovatelka
Záleská Jana vedoucí školní jídelny Zeyerova
Zejmon Jiří vychovatel
Zikmundová Eva vychovatelka
Zvěřinová Andrea asistent pedagoga

Školní jídelna

Eva Mládková vedoucí školní jídelny Truhlářská
Ladislava Procházková hospodářka školní jídelny, pokladna
Školní jídelna Truhlářská provoz
Štorková Soňa školní jídelna - výdejna Letná
Záleská Jana vedoucí školní jídelny Zeyerova

Kam dál?