Vyhledávání

Zaměstnanci

Úvod » Kontakty » Zaměstnanci

Vedení školy

Gromadová Monika zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Hájek Antonín zástupce ředitele pro teoretické výučování
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Churá Gabriela ZŘ pro ekonomiku
Janeček Josef ředitel školy
Krobotová Ivana zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a OV, statutární zástupce

Ředitelství organizace Ještědská 358/106

 

Buchar Jiří údržbář
Cermanová Rita studijní oddělení
Folkrtová Jana personalista
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Churá Gabriela ZŘ pro ekonomiku
Janeček Josef ředitel školy
Krásná Daniela účetní
Krobotová Ivana zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a OV, statutární zástupce
Mrázková Lenka evidence žáků
Nagy Ladislav informatik
Nováková Magdaléna účetní
Pokorný Petr technik IKT
Poláčková Monika pokladní/účetní
Šlesová Iveta účetní
Štaflová Štěpánka účetní
Werner Bohumil technik BOZP

Areál teoretické výuky a odborného výcviku Letná 90/30

Andresová Marcela sekretariát
Blažková Věra učitelka, třídní učitelka 1M, 1Z
Buchar Vítezslav učitel odborného výcviku
Čabelová Taťjana učitelka, třídní učitelka 2PED
Čermák Miloš učitel odborného výcviku
Červa Jiří učitel
Čiháček Michal učitel odborného výcviku
Doubrava Pavel učitel odborného výcviku
Doubrava Petr učitel odborného výcviku
Dvořák Pavel učitel odborného výcviku_svař.škola
Feřt Stanislav učitel odborného výcviku_svař.škola
Fiala Karel učitel odborného výcviku
Fofoňka Jindřich učitel odborného výcviku
Garčar Milan učitel
Gdula Jiří vedoucí učitel odborného výcviku
Gruncl Vladimír vedoucí učitel odborného výcviku_svař.škola
Hájek Antonín zástupce ředitele pro teoretické výučování
Havelková Renáta učitelka, třídní učitelka 3TR
Hollan David učitel
Hubáčková Jana učitelka, třídní učitelka 1ND
Jersák Zbyněk učitel odborného výcviku
Ježková Anna učitelka, třídní učitelka 4PED
Jirka Michal učitel odborného výcviku
Juna Jan učitel, třídní učitel 3MIE
Kněbort Bohumil učitel odborného výcviku
Knirsch Michal učitel odborného výcviku
Kotek Vlastislav učitel, třídní učitel 3AR
Kratochvíl Marcel učitel, třídní učitel 2TRM
Krejbich Petr školník
Krouský Jaroslav učitel odborného výcviku
Kuda Aleš učitel
Lád Zbyněk učitel odborného výcviku
Lang Jan učitel, třídní učitel 2AR
Liška Luděk učitel, třídní učitel 1TR
Machač Jan učitel odborného výcviku
Misařová Martina učitelka, třídní učitelka 2ND
Nálevková Irena učitelka
Nosek Miroslav učitel odborného výcviku
Pašta Miroslav učitel, školní metodik prevence, třídní učitel 3TZ
Pecka František učitel odborného výcviku
Peřtová Eva učitelka, třídní učitelka 3PEB
Prášková Petra učitelka, třídní učitelka 2TZ
Ptáček Roman učitel odborného výcviku
Sedláček Michal učitel odborného výcviku
Skácelová Eva učitelka, třídní učitelka 1PED
Slavíková Martina učitelka, třídní učitelka 2NDA
Stejskal Václav učitel odborného výcviku
Sůvová Radka učitelka, třídní učitelka 4AMI
Svědík Milan vedoucí učitel odborného výcviku
Svoboda Miloš učitel odborného výcviku
Štorková Soňa výdejna obědů - Letná
Švitorková Karin učitelka
Tichý Daniel učitel, třídní učitel 1AR, výchovný poradce
Tichý Milan učitel odborného výcviku
Tomášek Stanislav učitel, třídní učitel 1T
Uhlíř Karel učitel odborného výcviku
Vik Jaroslav učitel, koordinátor ICT, třídní učitel 3PEA
Vrubel Jiří učitel odborného výcviku
Zemanová Karla učitelka

Areál teoretické výuky Ještědská 358/106

Brožová Magdaléna učitelka, třídní učitelka 1S
Čermák Felix učitel
Červová Dana učitelka, třídní učitelka 4S
Garčarová Marie učitelka
Gromadová Monika zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Haken Alexandr učitel
Hanzlík Miroslav učitel, třídní učitel 1IKL
Háp Zdeněk učitel
Hrůzová Marcela, Ing. učitelka, třídní učitelka 1NSM
Janeček Zdeněk učitel
Karásek Philip učitel, třídní učitel 1MIE
Karásková Klára učitelka
Kloz Vít učitel, výchovný poradce, třídní učitel 1EL, 2EL
Kočí David učitel, třídní učitel 2SA
Novotná Svatava učitelka, třídní učitelka 2IN
Pávová Lenka učitelka, třídní učitelka 2NSM
Pekařová Ivana učitelka, třídní učitelka 3ELI
Petříček Jaroslav učitel, koordinátor ICT, třídní učitel 3NSM
Poláčková Monika sekretariát
Rozkovcová Eva učitelka
Sedlářová Martina učitelka, školní metodik prevence, třídní učitelka 3S
Škodová Marcela učitelka
Turková Radka učitelka, třídní učitelka 2SB
Vik Lukáš učitel
Vyhnánek Luboš školník
Vyhnánková Dana výdejna obědů - Ještědská
Zigušková Barbora učitelka, třídní učitelka 2MIE

Areál strojních dílen Řepná 1248/12

Bažantová Zora učitelka odborného výcviku
Bouček Stanislav učitel odborného výcviku
Cerman Jiří učitel odborného výcviku
Čilo Miloslav učitel odborného výcviku
Hájek Jiří učitel odborného výcviku
Jelínkova Hana administrativa
Kadlec Tomáš učitel odborného výcviku
Ševčík Petr učitel odborného výcviku
Zhorný Roman učitel odborného výcviku
Štorková Soňa výdejna obědů - Letná
Vyhnánková Dana výdejna obědů - Ještědská

Kam dál?