Vyhledávání

Zaměstnanci

Úvod » Kontakty » Zaměstnanci

Vedení školy

Fofoňka Jindřich zástupce ředitele pro praktické vyučování
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Kočí David zástupce ředitele pro odborný výcvik
Krhounková Pavla zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Křeček Leoš statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Mužíček Josef zástupce ředitele pro domov mládeže
Samšiňák Jan ředitel školy
Zitová Blanka zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku, výchovná poradkyně

Ředitelství organizace Truhlářská 360/3

Antošová Jana koordinátorka projektu NAKAP LK II
Buchar Jiří údržbář
Cermanová Rita studijní oddělení
Folkrtová Jana personalista
Fulka Lubomír údržbář
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Klásek Miroslav učitel řízení motorových vozidel
Krásná Daniela účetní
Krhounková Pavla zástupkyně ředitele pro ekonomiku
Mrázková Lenka evidence žáků
Nagy Ladislav informatik
Nováková Magdaléna účetní
Pokorný Petr technik IKT
Samšiňák Jan ředitel školy
Šlesová Iveta účetní
Štaflová Štěpánka účetní
Werner Bohumil technik BOZP

Areál teoretické výuky a odborného výcviku Letná 90/30

Andresová Marcela sekretariát
Blažková Věra učitelka
Buchar Vítezslav učitel odborného výcviku
Čabelová Taťjana učitelka
Čermák Miloš učitel odborného výcviku
Červa Jiří učitel
Čiháček Michal učitel odborného výcviku
Doubrava Petr učitel odborného výcviku
Dvořák Pavel instruktor svařování
Feřt Stanislav instruktor svařování
Fiala Karel učitel odborného výcviku
Garčar Milan učitel
Gdula Jiří vedoucí učitel odborného výcviku
Gruncl Vladimír vedoucí svářečské školy
Hájek Antonín učitel
Háp Zdeněk učitel
Havelková Renáta učitelka
Jersák Zbyněk učitel odborného výcviku
Ježková Anna učitelka
Jirka Michal učitel odborného výcviku
Juna Jan učitel
Kněbort Bohumil učitel odborného výcviku
Knirsch Michal učitel odborného výcviku
Kotek Vlastislav učitel
Kratochvíl Marcel učitel
Krejbich Petr školník
Kuda Aleš učitel
Lád Zbyněk učitel odborného výcviku
Lang Jan učitel
Mádle Pavel učitel
MACHAČ Jan učitel odborného výcviku
Nosek Miroslav učitel odborného výcviku
Pašta Miroslav učitel, školní metodik prevence
Peřtová Eva učitelka
Poune Dana učitelka
Prášková Petra učitelka
Sedláček Michal učitel odborného výcviku
Skácelová Eva učitelka
Slavíková Martina učitelka
Stejskal Václav učitel odborného výcviku
Sůvová Radka učitelka
Svědík Milan vedoucí učitel odborného výcviku
Svoboda Miloš učitel odborného výcviku
Šmejkalová Štěpánka učitelka
Štancl Jiří učitel
Štorková Soňa školní jídelna - výdejna Letná
Tichý Daniel učitel
Tichý Milan učitel odborného výcviku
Uhlíř Karel učitel odborného výcviku
Vik Jaroslav učitel, koordinátor ICT
Vrubel Jiří učitel odborného výcviku
Zajícová Markéta učitelka
Zitová Blanka zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku, výchovná poradkyně

Areál teoretické výuky Ještědská 358/106

Červová Dana učitelka, třídní učitelka 2S
Garčarová Marie učitelka, třídní učitelka 4SA
Gromadová Monika učitelka
Hanzlík Miroslav učitel, třídní učitel 3NSM
Janeček Josef učitel, třídní učitel 2EL
Janeček Zdeněk učitel
Kloz Vít učitel, výchovný poradce, třídní učitel 3S
Krobotová Ivana učitelka, třídní učitelka 3ELI
Křeček Leoš statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele pro teoretickou výuku
Maštálková Jitka učitelka
Pacltová Marcela učitelka
Pávová Lenka učitelka
Pekařová Ivana učitelka, třídní učitelka 1ELI
Perk Ladislav učitel, třídní učitel 2NSM, IT technik
Petříček Jaroslav učitel, koordinátor ICT, třídní učitel 1NSM
Poláčková Monika sekretariát
Sedlářová Martina učitelka, školní metodik prevence, třídní učitelka 1S
Vyhnánek Luboš školník
Zigušková Barbora učitelka

Areál strojních dílen Řepná 1248/12

Bažantová Zora učitelka odborného výcviku
Bouček Stanislav učitel odborného výcviku
Cerman Jiří učitel odborného výcviku
Čilo Miloslav učitel odborného výcviku
Hájek Jiří učitel odborného výcviku
Jelínkova Hana administrativa
Kadlec Tomáš učitel odborného výcviku
Kočí David zástupce ředitele pro odborný výcvik
Ševčík Petr učitel odborného výcviku
Zhorný Roman učitel odborného výcviku

Domov mládeže Jungmannova 524/10

Boudová Daniela vychovatelka
Hlavní služba výchova
Hozáková Hana vedoucí vychovatelka
Melnikova Taťana asistent pedagoga
Nechutná Iva vychovatelka
Nosek Antonín vychovatel
Táborská Alena vychovatelka
Ziková Zdenka vychovatelka

Domov mládeže Zeyerova 689/33

Hlavní služba 1 výchova
Hlavní služba 2 výchova
Hudská Alena vychovatelka
Janáčková Růžena vychovatelka
Kovalevová Pavla vychovatelka
Mužíček Josef zástupce ředitele pro domov mládeže
Poznarová Bohumila vychovatelka
Šolcová Tereza vedoucí vychovatelka
Záleská Jana vedoucí školní jídelny Zeyerova
Zejmon Jiří vychovatel
Zikmundová Eva vychovatelka
Zvěřinová Andrea asistent pedagoga

Školní jídelna

Ladislava Procházková hospodářka školní jídelny, pokladna
Školní jídelna Truhlářská provoz
Štorková Soňa školní jídelna - výdejna Letná
Vundererová Martina vedoucí školní jídelny Truhlářská
Záleská Jana vedoucí školní jídelny Zeyerova

Kam dál?