Vyhledávání

Zaměstnanci

Úvod » Kontakty » Zaměstnanci

Vedení školy

Gromadová Monika zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Hájek Antonín zástupce ředitele pro teoretické výučování, tř.učitel 4PED
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Churá Gabriela ZŘ pro ekonomiku
Janeček Josef ředitel školy
Krobotová Ivana zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování a OV, statutární zástupce

Ředitelství organizace Truhlářská 360/3

Buchar Jiří údržbář
Cermanová Rita studijní oddělení
Folkrtová Jana personalista
Hrabčák Milan vedoucí hospodářské správy
Churá Gabriela ZŘ pro ekonomiku
Janeček Josef ředitel školy
Krásná Daniela účetní
Mrázková Lenka evidence žáků
Nagy Ladislav informatik
Nováková Magdaléna účetní
Pokorný Petr technik IKT
Poláčková Monika pokladní/účetní
Šlesová Iveta účetní
Štaflová Štěpánka účetní
Werner Bohumil technik BOZP

Areál teoretické výuky a odborného výcviku Letná 90/30

Andresová Marcela sekretariát
Blažková Věra učitelka, třídní učitelka 3TZ
Buchar Vítezslav učitel odborného výcviku
Čabelová Taťjana učitelka, třídní učitelka 1PED
Čermák Miloš učitel odborného výcviku
Červa Jiří učitel, třídní učitel 2TRM
Čiháček Michal učitel odborného výcviku
Doubrava Petr učitel odborného výcviku
Dvořák Pavel učitel odborného výcviku_svař.škola
Feřt Stanislav učitel odborného výcviku_svař.škola
Fiala Karel učitel odborného výcviku
Fofoňka Jindřich učitel odborného výcviku
Garčar Milan učitel, třídní učitel 4AMI
Gdula Jiří vedoucí učitel odborného výcviku
Gruncl Vladimír vedoucí učitel odborného výcviku_svař.škola
Hájek Antonín zástupce ředitele pro teoretické výučování, tř.učitel 4PED
Háp Zdeněk učitel
Havelková Renáta učitelka, třídní učitelka 2TR
Hollan David učitel
Hubáčková Jana učitelka
Jersák Zbyněk učitel odborného výcviku
Ježková Anna učitelka, třídní učitelka 3PED
Jirka Michal učitel odborného výcviku
Juna Jan učitel, třídní učitel 2MIE
Kleknerová Zuzana učitelka
Kněbort Bohumil učitel odborného výcviku
Knirsch Michal učitel odborného výcviku
Kotek Vlastislav učitel, třídní učitel 2AR
Kratochvíl Marcel učitel, třídní učitel 1TRM
Krejbich Petr školník
Krouský Jaroslav učitel odborného výcviku
Kuda Aleš učitel, třídní učitel 3IN
Lád Zbyněk učitel odborného výcviku
Lang Jan učitel, třídní učitel 1AR
Liška Luděk učitel
Machač Jan učitel odborného výcviku
Misařová Martina učitelka, třídní učitelka 1ND
Nálevková Irena učitelka
Nosek Miroslav učitel odborného výcviku
Pašta Miroslav učitel, školní metodik prevence, třídní učitel 2TZ
Pecka František učitel odborného výcviku
Peřtová Eva učitelka, třídní učitelka 2PEB
Prášková Petra učitelka, třídní učitelka 1TZ
Ptáček Roman učitel odborného výcviku
Sedláček Michal učitel odborného výcviku
Skácelová Eva učitelka
Slavíková Martina učitelka, třídní učitelka 2NDA
Stejskal Václav učitel odborného výcviku
Sůvová Radka učitelka, třídní učitelka 3AMI
Svědík Milan vedoucí učitel odborného výcviku
Svoboda Miloš učitel odborného výcviku
Štorková Soňa výdejna obědů - Letná
Švitorková Karin učitelka
Tichý Daniel učitel, třídní učitel 2NDB
Tichý Milan učitel odborného výcviku
Tomášek Stanislav učitel
Uhlíř Karel učitel odborného výcviku
Vik Jaroslav učitel, koordinátor ICT, třídní učitel 2PEA
Vrubel Jiří učitel odborného výcviku

Areál teoretické výuky Ještědská 358/106

Červová Dana učitelka, třídní učitelka 3S
Garčarová Marie učitelka
Gromadová Monika zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování
Hanzlík Miroslav učitel, třídní učitel 3EL
Hrůzová Marcela, Ing. učitelka
Janeček Zdeněk učitel
Karásek Philip učitel
Kloz Vít učitel, výchovný poradce, třídní učitel 4S
Kočí David učitel, třídní učitel 1SA
Krobotová Ivana zástupkyně ředitele pro odborný výcvik, statutární zástupce
Maštálková Jitka učitelka, třídní učitelka 1IN
Novotná Svatava učitelka
Pávová Lenka učitelka, třídní učitelka 1NSM
Pekařová Ivana učitelka, třídní učitelka 2ELI
Perk Ladislav učitel, třídní učitel 3NSM, IT technik
Petříček Jaroslav učitel, koordinátor ICT, třídní učitel 2NSM
Poláčková Monika sekretariát
Sedlářová Martina učitelka, školní metodik prevence, třídní učitelka 2S
Turková Radka učitelka, třídní učitelka 1SB
Vyhnánek Luboš školník
Zigušková Barbora učitelka, třídní učitelka 1EL

Areál strojních dílen Řepná 1248/12

Bažantová Zora učitelka odborného výcviku
Bouček Stanislav učitel odborného výcviku
Cerman Jiří učitel odborného výcviku
Čilo Miloslav učitel odborného výcviku
Hájek Jiří učitel odborného výcviku
Jelínkova Hana administrativa
Kadlec Tomáš učitel odborného výcviku
Ševčík Petr učitel odborného výcviku
Zhorný Roman učitel odborného výcviku
Štorková Soňa výdejna obědů - Letná
Vyhnánková Dana výdejna obědů - Ještědská

Kam dál?