Vyhledávání

Závěrečné zkoušky

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky
 31.
srpen

Harmonogram opravných a náhradních závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme obecné harmonogramy opravných a náhradních závěrečných zkoušek učebních oborů v září 2020. Na zkoušky se dostaví žáci před zahájením zkoušky v dostatečném předstihu. 23-52-H/01 Nástrojař 23-51-H/01 Strojní mechanik     Termín Místo konání...

 2.
červenec

Termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020: Písemné zkoušky 4. 9. 2020 Praktické zkoušky 7. - 11. 9. 2020 Ústní zkouška 21. - 23. 9. 2020 Upřesnění termínů pro jednotlivé obory bude zveřejněno v závěru srpna 2020. Přihlášku k závěrečné zkoušce je tak...

 27.
září

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020 Závěrečné zkoušky učebních oborů se skládají z písemné, praktické a ústní zkoušky. Témata pro závěrečné zkoušky jednotlivých oborů

 27.
září

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 Závěrečné zkoušky učebních oborů se skládají z písemné, praktické a ústní zkoušky. Témata pro závěrečné zkoušky jednotlivých oborů

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce