Vyhledávání

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2021

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky » Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2021

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, a v návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání závěrečných zkoušek, zveřejňujeme termíny závěrečných zkoušek.

 

Písemné zkoušky

čtvrtek 3. června 2021 od 8:00 hodin

Písemnou zkoušku budou však skládat ty osoby, kteří v jarním zkušebním období budou konat opravnou nebo náhradní písemnou zkoušku. Netýká se žáků v závěrečném ročníku, kteří konají závěrečnou zkoušku v prvním řádném termínu v tomto školním roce; jejich závěrečná zkouška bude složena pouze z ústní a praktické zkoušky.

 

Ústní zkoušky

Termíny konání ústních zkoušek jsou stanoveny pro jednotlivé obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

úterý 15. 6. 2021

23-52-H/01 Nástrojař

pondělí 14. 6. 2021

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

pondělí 14. 6. 2021

33-56-H/01 Truhlář

středa 16. 6. 2021

36-52-H/01 Instalatér

úterý 15. 6. 2021

36-67-H/01 Zedník

čtvrtek 17. 6. 2021

 

Praktické zkoušky

Termíny konání praktických zkoušek jsou stanoveny pro jednotlivé obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

28. 6. – 29. 6. 2021

23-52-H/01 Nástrojař

30. 6. – 2. 7. 2021

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

28. 6. – 2. 7. 2021

33-56-H/01 Truhlář

21. 6. – 25. 6. 2021

36-52-H/01 Instalatér

28. 6. – 2. 7. 2021

36-67-H/01 Zedník

21. 6. – 25. 6. 2021

 

Termín pro podání přihlášky

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni automaticky.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději 3. května 2021 na studijní oddělení školy.

 

S ohledem na současnou situaci upozorňujeme, že dojde-li k dalším změnám právních předpisů upravujících konání závěrečných zkoušek, může dojít ke změně termínů závěrečných zkoušek.

Zpět na výpis

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce