Vyhledávání

Termíny opravných a závěrečných závěrečných zkoušek - podzim 2021

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky » Termíny opravných a závěrečných závěrečných zkoušek - podzim 2021

V souladu s § 5, odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny opravných a náhradních závěrečných zkoušek.

Písemné zkoušky

Termín konání opravné zkoušky:                7. září 2021, od 9:00 hod.

Termín konání náhradní zkoušky:                2. prosince 2021, od 9:00 hod.

Písemnou zkoušku budou však skládat ty osoby, které v jarním zkušebním období měli konat či konali opravnou nebo náhradní písemnou zkoušku (netýká se tak žáků dotčených opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy MSMT-3258/2021-1 k závěrečným zkouškám, tj. žáků ukončujících vzdělávání ve školním roce 2020/2021).

Ústní zkoušky

Termín konání opravné zkoušky:                6. září 2021

Termín konání náhradní zkoušky:                9. prosince 2021

Praktické zkoušky

Termíny konání opravných zkoušek:            8. září - 10. září 2021

Termíny konání náhradních zkoušek:            6. prosince - 8. prosince 2021


Termín pro podání přihlášky

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději 5. srpna 2021 na studijní oddělení školy. Přihláška je k dispozici na stránce Závěrečné zkoušky.

Zpět na výpis

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce