Vyhledávání

Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2022

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky » Termíny závěrečných zkoušek – jaro 2022

V souladu s § 2, odst. 5 vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, v platném znění, zveřejňujeme termíny závěrečných zkoušek.

Písemné zkoušky

čtvrtek 2. června 2022 od 8:00 hodin

Omlouváme se, v původním znění této informace bylo uvedeny špatně informace týkající se žáků, kteří 1. termín závěrečných zkoušek měli skládat ve školním roce 2020/2021, kdy byla písemná zkouška zrušena v důsledku dopadu epidemiologických opatření na výuku. V tomto školním roce žáci, kteří konají závěrečnou zkoušku v řádném termínu, písemnou zkoušku skládají.

Ústní zkoušky

Termíny konání ústních zkoušek jsou stanoveny pro jednotlivé obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik

úterý 14. 6. 2022

23-52-H/01 Nástrojař

pondělí 13. 6. 2022

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

středa 15. 6. 2022

33-56-H/01 Truhlář

pondělí 13. 6. 2022

36-52-H/01 Instalatér

čtvrtek 16. 6. 2022

36-64-H/01 Tesař

čtvrtek 16. 6. 2022

36-67-H/01 Zedník

středa 15. 6. 2022

39-41-H/01 Malíř a lakýrník

úterý 14. 6. 2022

Praktické zkoušky

Termíny konání praktických zkoušek jsou stanoveny pro jednotlivé obory na 6. - 10. června 2022.

Termín pro podání přihlášky

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni automaticky.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději 2. května 2022 na studijní oddělení školy.

Zpět na výpis

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce