Vyhledávání

Termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky » Termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020

Zveřejňujeme termíny opravných závěrečných zkoušek v září 2020:

Písemné zkoušky

4. 9. 2020

Praktické zkoušky

7. - 11. 9. 2020

Ústní zkouška

21. - 23. 9. 2020

Upřesnění termínů pro jednotlivé obory bude zveřejněno v závěru srpna 2020.

Přihlášku k závěrečné zkoušce je tak potřebné podat do 4. 8. 2020.

Zpět na výpis

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce