Vyhledávání

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Úvod » Žáci » Závěrečné zkoušky » Závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Upraveno dne 17. 2. 2021 v návaznsoti na dodatek k opatření obecné povahy MŠMT ze dne 16. 2. 2021 (konání písemné zkoušky v opravném či náhradním termínu).

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT č.j. MSMT-3258/2021-1, kterým se upravuje konání závěrečných zkoušek, informujeme žáky závěrečných ročníků oborů poskytujících střední vzdělání s výučním listem o změnách v realizaci závěrečných zkoušek v jarním zkušebním období.

 

Umožnění konat závěrečnou zkoušku

Závěrečnou zkoušku mohou konat pouze žáci, kteří prospěli v 1. pololetí. Pro možnost konání závěrečné zkoušky tak není rozhodující celkový prospěch v 2. pololetí.

Žáci závěrečných ročníků, kteří v pololetí mají nedostatečnou nebo nebyli klasifikováni v některém z předmětů, mají nárok na opravný a náhradní termín tak, aby mohli v jarním období konat zkoušku. Pro provedení opravných a náhradních zkoušek je stanoven termín 31. 3. 2021. Na konkrétním termínu konání opravné či náhradní zkoušky se žáci dohodnou s vyučujícím příslušného předmětu. Opravné a náhradní zkoušky se konají komisionálně.

 

Složení závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška všech oborů ve školním roce 2020-2021 bude složena z praktické zkoušky a z ústní zkoušky.

Písemná zkouška se nebude konat.

Písemnou zkoušku budou však skládat ty osoby, kteří v jarním zkušebním období budou konat opravnou nebo náhradní písemnou zkoušku (písemná zkouška se v tomto případě bude konat 3. 6. 2021).

Při předpokladu výhledového návratu žáků od 1. března 2021 k prezenční formě výuky budou ústní zkoušky v jednotlivých oborech konány v období 14. – 16. června 2021.

Konání praktických zkoušek bude přesunuto z období před ústními zkouškami za termín konání ústních zkoušek. V mezidobí mezi ústními zkouškami a praktickou zkouškou bude realizována výuka zaměřená na praktickou přípravu na samotnou praktickou zkoušku (bude se tedy jednat o období školního vyučování).

Přestože je opatřením obecné povahy umožněno prodloužení období konání praktických zkoušek do 27. srpna 2021, plánujeme realizaci praktických zkoušek rozvrhnout tak, že se uskuteční nejpozději do 16. července 2021 (v ideálním případě do 2. července 2021).

Konkrétní termíny konání závěrečných zkoušek budou zveřejněny do 15. března 2021.

 

Náhradní zkouška

Pokud se žák nebude moci ke zkoušce dostavit (např. z důvodu nemoci či karantény), bude mu stanoven náhradní termín do konce srpna (v běžném stavu do konce června). Jedná se pouze o náhradní termín, nikoli o termín opravné zkoušky.

 

Další informace

  • V případě umožnění prezenční výuky bude upřednostněn odborný výcvik. V samostatném oznámení bude řešena úprava vyučovaných předmětů v 2. pololetí, tj. určení předmětů, v nichž žáci nebudou v 2. pololetí vzděláváni a hodnoceni.
  • Ačkoli není hodnocení za 2. pololetí podmínkou konání závěrečné zkoušky, upozorňujeme, že je taktéž nezbytné řádně ukončit závěrečný ročník. Hodnocení za 2. pololetí bude uzavřeno až před dnem konání praktické zkoušky.  (Vzhledem k tomu, že žák nebude znát výsledek závěrečné zkoušky, nemůže předjímat, jaké důsledky pro jeho další vzdělávání a uplatnění bude mít nedokončení závěrečného ročníku.)
  • V případě, že žák, který neuspěje u závěrečné zkoušky, požádá o opakování ročníku v následujícím roce, budou jeho výsledky dosavadních závěrečných zkoušek v jarním období 2021 zrušeny (tj. oproti dřívější úpravě bude anulován i výsledek úspěšně složené zkoušky a žák ji bude muset skládat opětovně v následujícím roce).

Zpět na výpis

Přihlašování k závěrečným zkouškám

Žáci závěrečných ročníků učebních oborů jsou k závěrečným zkouškám v 1. řádném termínu přihlašováni po úspěšném ukončení posledního ročníku.

Uchazeči, kteří chtějí konat opravnou nebo náhradní závěrečnou zkoušku, musí podat písemnou přihlášku nejpozději jeden měsíc před konáním zkoušky v souladu s vyhláškou č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, na studijním oddělení školy. K opravné či náhradní závěrečné zkoušce je možné se přihlásit nejdéle do 5 let od úspěšného ukončení závěrečného ročníku (v řádním či opravném termínu připadajícím na červen nebo září, v posledním, pátém roce pouze v řádném červnovém termínu).

Přihláška k závěrečné zkoušce