Vyhledávání

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Úvod » Uchazeči » Obory s maturitní zkouškou » Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Kód oboru: 39-41-L/02

Naučíš se provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a instalatérských zařízeních, budeš znát základní elektrotechnické předpisy, zásady pro ochranu před účinky elektrického proudu, naučíš se číst a vytvářet technickou dokumentaci, sestavit kompletní nabídku zákazníkovi. Získáš široký odborný profil v oblasti instalatérské i elektrotechnické, budeš dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Zvládneš kompletní odborné práce na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech, např. jako instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik, technickohospodářský pracovník, servisní technik, vedoucí provozovny atd. Během vzdělávání absolvuješ kurz sváření PPR, pájení Cu, případně CO, a po úspěšném složení zkoušky získáš také osvědčení z Vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 - pracovníci znalí. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30 a Ještědská 358/106.

Učební plán

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

Čj

3

3

3

3

Anglický jazyk*)

Aj

3

3

3

2

Německý jazyk*)

Nj

Občanská nauka

ON

1

1

1

1

Dějepis

D

 

1

 

 

Fyzika

Fy

2

2

 

 

Základy přírodních věd

ZPV

2

 

 

 

Matematika

M

3

3

3

3

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2

1

1

 

Ekonomika

Ek

 

 

2

1

Technické kreslení

TK

2

1

1

 

Základy stavitelství

ZST

2

 

 

 

Strojnictví

Stro

2

 

 

 

Instalace vody a kanalizace

IVK

 

1,5

1

1

Vytápění a vzduchotechnika

VYVZ

 

1

1,5

2

Plynárenství

Plyn

 

 

1

1,5

Měření a regulace

MR

 

1

 

 

Základy elektrotechniky

ZE

1

1

 

 

Elektrické stroje a přístroje

ESP

 

1

1

 

Elektronika

E

 

1

1

 

Rozvod elektrické energie

REE

 

 

1

1

Elektrotechnologie

ET

1

1

 

 

Automatizace

AU

 

 

1

1

Vybrané statě ze zařízení budov

VSZB

 

 

 

1

Vybrané statě z elektrotechnologie

VSET

 

 

 

1

Aplikovaná výpočetní technika

AVT

 

 

1

 

Odborný výcvik

OdbV

6

10,5

10,5

10,5

Seminář M/Aj/Nj

SM/SAj/SNj

 

 

 

2

součet

32

35

35

33

 

*) Žák volí jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.