Vyhledávání

Podnikání

Nástavbové studium pro absolventy učebních oborů, zakončené maturitní zkouškou. Dvouleté v denní formě vzdělávání, tříleté ve večerní formě vzdělávání. Ve večerní formě tento obor v současné době nenabízíme - pouze v denní.

Kód oboru: 64-41-L/51

  • K nástavbovému studiu se může přihlásit žák 3. ročníku nebo absolvent oboru vzdělání s výučním listem (s kódem H).
  • Uchazeč o večerní formu předloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce, bylo-li vydáno. Uchazeč o denní formu předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. ročníku a doklady o vyučení doloží do konce června.
  • Přihlášky se podávají do 1. 3., v dubnu pak uchazeči o denní i večerní formu studia konají jednotné přijímací zkoušky (CERMAT).

Absolvent získá široký odborný ekonomický profil, doplněný všeobecným vzděláním. Po odborné stránce ekonomické rozumí obsahu základních ekonomických pojmů a chápe principy fungování tržní ekonomiky spolu s cíli a podstatou podnikání. Zná právní formy podniků a dovede těchto znalostí využít při zakládání živností a obchodních společností. Disponuje dovednostmi v oblasti administrativy, obchodní korespondence, účtování a fakturace, dokáže zpracovat kalkulaci, vést evidenci materiálu apod. Součástí výuky je i příprava na státní zkoušku z psaní na klávesnici a ze zpracování textu na PC. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30.