Vyhledávání

Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje

Úvod » Uchazeči » Obory s maturitní zkouškou » Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou.

Kód oboru: 23-45-L/01

V přípravě mechaniků seřizovačů se spojuje řemeslná dovednost se schopností ovládat průmyslové počítačové systémy. Seřízený stroj, který s minimálními zásahy obrábí a vytváří z kusu kovu výrobek, to je umění a cíl seřizovače pro CNC obráběcí stroje. Absolvent umí samostatně obsluhovat, seřizovat, případně programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky. Kontroluje a měří obrobky a výsledky vyhodnotí pomocí příslušného software na výpočetní technice, ošetřuje pracovní nástroje. Umí pracovat s technickou dokumentací, sestavit technologický postup pro jednoduché dílce a dle sestavených technologických postupů pro členité součásti zhotovit i složitější program pro NC a CNC stroje, program odladit a zahájit výrobu dílců. Umí řešit technologické úlohy pomocí výpočetní techniky.  Seřizovači jsou dnes velmi cennými provozními odborníky výrobních firem.

Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny lehkých kovů). Výuka probíhá ve škole Ještědská 358/106, odborný výcvik ve strojírenských dílnách Řepná 1248/12. Poslední ročník odborného výcviku probíhá v provozních pracovištích firem.

Učební plán  

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

Čj

3

2

2

3

Anglický jazyk*)

Aj

3

3

3

2

Německý jazyk*)

Nj

Občanská nauka

ON

1

1

1

1

Dějepis

D

1

 

 

 

Fyzika

Fy

2

2

 

 

Základy přírodních věd

ZPV

2

 

 

 

Matematika

M

3

3

3

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2

2

1

 

Ekonomika

Ek

 

 

1

2

Strojírenská technologie

StrT

2

1

 

 

Technologie

T

3

3

2

3

Strojnictví

Stro

1

1

 

 

Stroje a zařízení

SaZ

 

 

1

2

Základy technické mechaniky

ZTM

 

 

2

 

Technická dokumentace

TDok

2

1,5

2

 

Aplikovaná výpočetní technika

AVT

 

 

1

2

Praktika

PKT

 

 

 

1,5

Laboratorní cvičení

LC

 

 

1,5

 

Odborný výcvik

OdbV

6

10,5

10,5

10,5

Seminář M/Aj/Nj

SM/SAj/SNj

 

 

 

2

Součet

33

32

33

33

 

*) Žák volí jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.