Vyhledávání

Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje

Úvod » Uchazeči » Obory s maturitní zkouškou » Mechanik seřizovač pro CNC vstřikovací stroje

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Kód oboru: 23-45-L/01

Velkou skupinou zastoupenou ve strojírenské výrobě jsou tvářecí vstřikovací stroje. Na těchto strojích se vyrábí vstřikováním do forem výrobky z plastů a lehkých kovových slitin. Moderní vstřikovací stroje jsou řízené počítači a jsou vysoce automatizované. Seřízený stroj, který s minimálními zásahy vytváří z plastické hmoty nebo kovové slitiny výrobek, to je umění a cíl seřizovače pro CNC vstřikovací stroje.  Seřizovači vybavení řemeslnou dovedností a schopností ovládat počítačové řídící systémy jsou nezastupitelnými provozními odborníky.

Žák se na konci 1. ročníku rozhodne pro odborné zaměření na CNC stroje obráběcí nebo vstřikovací (plasty a slitiny lehkých kovů). Výuka probíhá ve škole Ještědská 358/106, odborný výcvik ve strojírenských dílnách Řepná 1248/12. Poslední ročník odborného výcviku probíhá v provozních pracovištích firem.

Učební plán

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

Čj

3

2

2

3

Anglický jazyk*)

Aj

3

3

3

2

Německý jazyk*)

Nj

Občanská nauka

ON

1

1

1

1

Dějepis

D

1

 

 

 

Fyzika

Fy

2

2

 

 

Základy přírodních věd

ZPV

2

 

 

 

Matematika

M

3

3

3

2

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2

2

1

 

Ekonomika

Ek

 

 

1

2

Strojírenská technologie

StrT

2

1

 

 

Technologie

T

3

1

2

2

Strojnictví

Stro

1

1

 

 

Materiály

Mtr

 

1

2

1

Stroje a zařízení

SaZ

 

 

1,5

1

Elektromechanika

ELM

 

2

4

3

Technická dokumentace

TDok

2

1,5

 

 

Praktika

PKT

 

 

 

1

Laboratorní cvičení

LC

 

 

 

1

Odborný výcvik

OdbV

6

10,5

10,5

10,5

Seminář M/Aj/Nj

SM/SAj/SNj

 

 

 

2

Součet

33

33

33

33,5

 

 *) Žák volí jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.