Vyhledávání

Autotronik

Čtyřletý obor v denní formě vzdělávání zakončený maturitní zkouškou.

Kód oboru: 39-41-L/01

Naučíš se měřit a diagnostikovat technický stav silničních vozidel, provádět jejich technické kontroly, montáže, opravy, seřízení a další odborné servisní práce. Budeš umět uplatnit výpočetní techniku v autoopravárenství, znalost materiálů a technologických postupů, provádět administrativní práce, používat odbornou terminologii. Toto vzdělání umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových a přípojných vozidel. Získané dovednosti umožní absolventům uplatnit se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisech, ve stanicích technické kontroly (STK), stanicích měření emisí apod. Během studia se připravíš na získání řidičáku B a C, navíc můžeš po úspěšném složení zkoušky získat osvědčení z Vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5 - pracovníci znalí. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30.

Učební plán

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

Čj

3

3

3

3

Anglický jazyk*)

Aj

3

3

3

2

Německý jazyk*)

Nj

Občanská nauka

ON

1

1

1

1

Dějepis

D

 

1

 

 

Fyzika

Fy

2

2

 

 

Základy přírodních věd

ZPV

2

 

 

 

Matematika

M

3

3

3

3

Tělesná výchova

TV

2

2

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2

1

1

 

Ekonomika

Ek

 

 

2

1

Řízení motorových vozidel

ŘMV

 

 

2

 

Strojnictví

Stro

2

 

 

 

Technická mechanika

TME

2

 

 

 

Technická dokumentace

TDok

2

 

 

 

Strojírenská technologie

StrT

2

 

 

 

Elektronika

E

 

 

1

1

Elektropříslušenství

Elpř

 

2

1

 

Elektrotechnika

Elte

1

1

 

 

Motorová vozidla

MV

 

1,5

3

2

Technologie

T

1

1,5

1

2

Odborný výcvik

OdbV

6

10,5

10,5

10,5

Seminář M/Aj/Nj

SM/SAj/SNj

 

 

 

2

Součet

34

32,5

33,5

29,5

 

*) Žák volí jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.