Vyhledávání

Organizace ubytování v DM od 4. do 10.1. 2021

Úvod » Aktuality » Organizace ubytování v DM od 4. do 10.1. 2021

V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 1377 z 23. prosince 2020 je opět v návaznosti na epidemiologickou situaci zakázáno ubytování v DM, a to do 10. ledna 2021,

s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb.

Strava žáků je zrušena hromadně do 10. 1. 2021. 

Prosíme žáky, kteří mají výjimku ze zákazu ubytování v DM a potřebují být ubytováni (v úvahu přichází budova DM Jungmannova), aby se přihlásili u vedoucí vychovatelky svého mateřského areálu, případně u ZŘ pro DM.

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Zpět na výpis