Vyhledávání

Přijímací řízení k umístění do domova mládeže - Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení

Úvod » Aktuality » Přijímací řízení k umístění do domova mládeže - Seznam uchazečů s kladným výsledkem řízení

Zveřejňujeme seznam uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2021) s kladným výsledkem řízení.

Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DMna rok 2021-22

Mgr. Josef Mužíček

ZŘ pro DM

 

 

Přijímací řízení k umístění do domova mládeže pro školní rok 2021/22

 

 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí

a oznámení rozhodnutí, kterým se žádosti vyhovuje

 

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

jako věcně a místně příslušný správní orgán dle § 164 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje, že ke dni 2. 6. 2021 ukončil shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci umístění žáka nebo studenta do domova mládeže.

       V souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona oznamuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče, seznam uchazečů je zveřejněn na veřejně přístupném místě - úřední desce - v areálu ředitelství Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 a na http://sslbc.cz  do 9. 6. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

       Účastníci řízení, kterým se žádosti nevyhovělo, mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí osobně ve lhůtě 5 dnů, tj. do 9. 6.2021, od zveřejnění pořadí v kanceláři zástupce ředitele pro domov mládeže v DM Zeyerova 33 v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hodin (po předchozí domluvě). Rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže plně nevyhovělo, budou vydána nejdéle do 23. 6. 2021 a doručena do vlastních rukou.

                    Chlapci                                                            Dívky

 

poř. č.

reg. číslo

výsledek řízení

 

poř. č.

reg. číslo

výsledek řízení

1

DMJ 004/21K

přijat

 

1

DMJ 001/21H

přijata

2

DMJ 005/21K

přijat

 

2

DMJ 002/21H

přijata

3

DMJ 006/21K

přijat

 

3

DMJ 003/21H

přijata

4

DMJ 007/21K

přijat

 

4

DMJ 010/21H

přijata

5

DMJ 008/21K

přijat

 

5

DMJ 014/21H

přijata

6

DMJ 009/21K

přijat

 

6

DMJ 015/21H

přijata

7

DMJ 013/21K

přijat

 

7

DMJ 016/21H

přijata

8

DMJ 018/21K

přijat

 

8

DMJ 017/21H

přijata

9

DMJ 019/21K

přijat

 

9

DMJ 021/21H

přijata

10

DMJ 020/21K

přijat

 

10

DMJ 022/21H

přijata

11

DMJ 027/21K

přijat

 

11

DMJ 023/21H

přijata

12

DMJ 029/21K

přijat

 

12

DMJ 026/21H

přijata

13

DMJ 030/21K

přijat

 

13

DMJ 028/21H

přijata

14

DMJ 031/21K

přijat

 

14

DMJ 032/21H

přijata

15

DMJ 034/21K

přijat

 

15

DMJ 033/21H

přijata

16

DMJ 035/21K

přijat

 

16

DMJ 038/21H

přijata

17

DMJ 036/21K

přijat

 

17

DMJ 039/21H

přijata

18

DMJ 037/21K

přijat

 

18

DMJ 040/21H

přijata

19

DMJ 043/21K

přijat

 

19

DMJ 041/21H

přijata

20

DMJ 044/21K

přijat

 

20

DMJ 042/21H

přijata

21

DMJ 045/21K

přijat

 

21

DMJ 047/21H

přijata

22

DMJ 046/21K

přijat

 

22

DMJ 049/21H

přijata

23

DMJ 048/21K

přijat

 

23

DMJ 059/21H

přijata

24

DMJ 051/21K

přijat

 

24

DMJ 060/21H

přijata

25

DMJ 052/21K

přijat

 

25

DMJ 061/21H

přijata

26

DMJ 053/21K

přijat

 

26

DMJ 063/21H

přijata

27

DMJ 054/21K

přijat

 

27

DMJ 064/21H

přijata

28

DMJ 055/21K

přijat

 

28

DMJ 070/21H

přijata

29

DMJ 056/21K

přijat

 

29

DMJ 072/21H

přijata

30

DMJ 057/21K

přijat

 

30

DMJ 073/21H

přijata

31

DMJ 058/21K

přijat

 

31

DMJ 074/21H

přijata

32

DMJ 062/21K

přijat

 

32

DMJ 075/21H

přijata

33

DMJ 065/21K

přijat

 

33

DMJ 076/21H

přijata

34

DMJ 066/21K

přijat

 

34

DMJ 078/21H

přijata

35

DMJ 067/21K

přijat

 

35

DMJ 080/21H

přijata

36

DMJ 068/21K

přijat

 

36

DMJ 081/21H

přijata

37

DMJ 069/21K

přijat

 

37

DMJ 082/21H

přijata

38

DMJ 071/21K

přijat

 

38

DMJ 086/21H

přijata

39

DMJ 077/21K

přijat

 

39

DMJ 087/21H

přijata

40

DMJ 079/21K

přijat

 

40

DMJ 088/21H

přijata

41

DMJ 083/21K

přijat

 

41

DMJ 089/21H

přijata

42

DMJ 084/21K

přijat

 

42

DMJ 091/21H

přijata

43

DMJ 085/21K

přijat

 

43

DMJ 092/21H

přijata

44

DMJ 090/21K

přijat

 

44

DMJ 097/21H

přijata

45

DMJ 094/21K

přijat

 

45

DMJ 100/21H

přijata

46

DMJ 095/21K

přijat

 

46

DMJ 102/21H

přijata

47

DMJ 096/21K

přijat

 

47

DMJ 103/21H

přijata

48

DMJ 099/21K

přijat

 

48

DMJ 107/21H

přijata

49

DMJ 101/21K

přijat

 

49

DMJ 110/21H

přijata

50

DMJ 104/21K

přijat

 

50

DMJ 115/21H

přijata

51

DMJ 105/21K

přijat

 

51

DMJ 118/21H

přijata

52

DMJ 106/21K

přijat

 

52

DMJ 122/21H

přijata

53

DMJ 108/21K

přijat

 

53

DMJ 123/21H

přijata

54

DMJ 109/21K

přijat

 

54

DMJ 124/21H

přijata

55

DMJ 111/21K

přijat

 

55

DMJ 126/21H

přijata

56

DMJ 113/21K

přijat

 

56

DMJ 130/21H

přijata

57

DMJ 114/21K

přijat

 

57

DMJ 131/21H

přijata

58

DMJ 116/21K

přijat

 

58

DMJ 132/21H

přijata

59

DMJ 117/21K

přijat

 

59

DMJ 133/21H

přijata

60

DMJ 119/21K

přijat

 

60

DMJ 135/21H

přijata

61

DMJ 120/21K

přijat

 

61

DMJ 136/21H

přijata

62

DMJ 121/21K

přijat

 

62

DMJ 137/21H

přijata

63

DMJ 127/21K

přijat

 

63

DMJ 141/21H

přijata

64

DMJ 128/21K

přijat

 

64

DMJ 149/21H

přijata

65

DMJ 129/21K

přijat

 

65

DMJ 154/21H

přijata

66

DMJ 134/21K

přijat

 

66

DMJ 155/21H

přijata

67

DMJ 138/21K

přijat

 

67

DMJ 156/21H

přijata

68

DMJ 139/21K

přijat

 

68

DMJ 157/21H

přijata

69

DMJ 140/21K

přijat

 

69

DMJ 158/21H

přijata

70

DMJ 142/21K

přijat

 

70

DMJ 159/21H

přijata

71

DMJ 143/21K

přijat

 

71

DMZ 3/21H

přijata

72

DMJ 144/21K

přijat

 

72

DMZ 4/21H

přijata

73

DMJ 145/21K

přijat

 

73

DMZ 5/21H

přijata

74

DMJ 146/21K

přijat

 

74

DMZ 6/21H

přijata

75

DMJ 150/21K

přijat

 

75

DMZ 8/21H

přijata

76

DMJ 151/21K

přijat

 

76

DMZ 9/21H

přijata

77

DMJ 152/21K

přijat

 

77

DMZ 10/21H

přijata

78

DMJ 153/21K

přijat

 

78

DMZ 11/21H

přijata

79

DMJ 160/21H

přijat

 

79

DMZ 12/21H

přijata

80

DMJ 161/21K

přijat

 

80

DMZ 14/21H

přijata

81

DMJ 162/21K

přijat

 

81

DMZ 16/21H

přijata

82

DMZ 1/21K

přijat

 

82

DMZ 17/21H

přijata

83

DMZ 2/21K

přijat

 

83

DMZ 18/21H

přijata

84

DMZ 7/21K

přijat

 

84

DMZ 20/21H

přijata

85

DMZ 13/21K

přijat

 

85

DMZ 21/21H

přijata

86

DMZ 15/21K

přijat

 

86

DMZ 23/21H

přijata

87

DMZ 19/21K

přijat

 

87

DMZ 24/21H

přijata

88

DMZ 22/21K

přijat

 

88

DMZ 25/21H

přijata

89

DMZ 26/21K

přijat

 

89

DMZ 27/21H

přijata

90

DMZ 29/21K

přijat

 

90

DMZ 28/21H

přijata

91

DMZ 30/21K

přijat

 

91

DMZ 31/21H

přijata

92

DMZ 33/21K

přijat

 

92

DMZ 32/21H

přijata

93

DMZ 36/21K

přijat

 

93

DMZ 34/21H

přijata

94

DMZ 37/21K

přijat

 

94

DMZ 35/21H

přijata

95

DMZ 38/21K

přijat

 

95

DMZ 40/21H

přijata

96

DMZ 39/21K

přijat

 

96

DMZ 42/21H

přijata

97

DMZ 41/21K

přijat

 

97

DMZ 43/21H

přijata

98

DMZ 44/21K

přijat

 

98

DMZ 45/21H

přijata

99

DMZ 47/21K

přijat

 

99

DMZ 46/21H

přijata

100

DMZ 49/21K

přijat

 

100

DMZ 48/21H

přijata

101

DMZ 51/21K

přijat

 

101

DMZ 50/21H

přijata

102

DMZ 52/21K

přijat

 

102

DMZ 55/21H

přijata

103

DMZ 53/21K

přijat

 

103

DMZ 56/21H

přijata

104

DMZ 54/21K

přijat

 

104

DMZ 58/21H

přijata

105

DMZ 57/21K

přijat

 

105

DMZ 59/21H

přijata

106

DMZ 60/21K

přijat

 

106

DMZ 61/21H

přijata

107

DMZ 63/21K

přijat

 

107

DMZ 62/21H

přijata

108

DMZ 65/21K

přijat

 

108

DMZ 64/21H

přijata

109

DMZ 66/21K

přijat

 

109

DMZ 67/21H

přijata

110

DMZ 71/21K

přijat

 

110

DMZ 68/21H

přijata

111

DMZ 72/21K

přijat

 

111

DMZ 69/21H

přijata

112

DMZ 73/21K

přijat

 

112

DMZ 70/21H

přijata

113

DMZ 75/21K

přijat

 

113

DMZ 74/21H

přijata

114

DMZ 77/21K

přijat

 

114

DMZ 76/21H

přijata

115

DMZ 78/21K

přijat

 

115

DMZ 80/21H

přijata

116

DMZ 79/21K

přijat

 

116

DMZ 81/21H

přijata

117

DMZ 82/21K

přijat

 

117

DMZ 84/21H

přijata

118

DMZ 83/21K

přijat

 

118

DMZ 85/21H

přijata

119

DMZ 87/21K

přijat

 

119

DMZ 86/21H

přijata

120

DMZ 88/21K

přijat

 

120

DMZ 89/21H

přijata

121

DMZ 91/21K

přijat

 

121

DMZ 90/21H

přijata

122

DMZ 92/21K

přijat

 

122

DMZ 93/21H

přijata

123

DMZ 95/21K

přijat

 

123

DMZ 94/21H

přijata

124

DMZ 98/21K

přijat

 

124

DMZ 96/21H

přijata

125

DMZ 100/21K

přijat

 

125

DMZ 97/21H

přijata

126

DMZ 102/21K

přijat

 

126

DMZ 99/21H

přijata

127

DMZ 103/21K

přijat

 

127

DMZ 101/21H

přijata

128

DMZ 104/21K

přijat

 

128

DMZ 106/21H

přijata

129

DMZ 105/21K

přijat

 

129

DMZ 109/21H

přijata

130

DMZ 107/21K

přijat

 

130

DMZ 110/21H

přijata

131

DMZ 108/21K

přijat

 

131

DMZ 116/21H

přijata

132

DMZ 111/21K

přijat

 

132

DMZ 118/21H

přijata

133

DMZ 112/21K

přijat

 

133

DMZ 120/21H

přijata

134

DMZ 113/21K

přijat

 

134

DMZ 121/21H

přijata

135

DMZ 114/21K

přijat

 

135

DMZ 123/21H

přijata

136

DMZ 115/21K

přijat

 

136

DMZ 125/21H

přijata

137

DMZ 117/21K

přijat

 

137

DMZ 126/21H

přijata

138

DMZ 119/21K

přijat

 

138

DMZ 128/21H

přijata

139

DMZ 122/21K

přijat

 

139

DMZ 129/21H

přijata

140

DMZ 124/21K

přijat

 

140

DMZ 130/21H

přijata

141

DMZ 127/21K

přijat

 

141

DMZ 131/21H

přijata

142

DMZ 132/21K

přijat

 

142

DMZ 133/21H

přijata

143

DMZ 134/21K

přijat

 

143

DMZ 142/21H

přijata

144

DMZ 135/21K

přijat

 

144

DMZ 151/21H

přijata

145

DMZ 136/21K

přijat

 

145

DMZ 153/21H

přijata

146

DMZ 137/21K

přijat

 

146

DMZ 156/21H

přijata

147

DMZ 138/21K

přijat

 

147

DMZ 157/21H

přijata

148

DMZ 139/21K

přijat

 

148

DMZ 160/21H

přijata

149

DMZ 140/21K

přijat

 

149

DMZ 163/21H

přijata

150

DMZ 141/21K

přijat

 

150

DMZ 164/21H

přijata

151

DMZ 143/21K

přijat

 

151

DMZ 168/21H

přijata

152

DMZ 144/21K

přijat

 

152

DMZ 169/21H

přijata

153

DMZ 145/21K

přijat

 

153

DMZ 170/21H

přijata

154

DMZ 146/21K

přijat

 

154

DMZ 171/21H

přijata

155

DMZ 147/21K

přijat

 

155

DMZ 172/21H

přijata

156

DMZ 148/21K

přijat

 

156

DMZ 173/21H

přijata

157

DMZ 149/21K

přijat

 

157

DMZ 175/21H

přijata

158

DMZ 150/21K

přijat

 

158

DMZ 176/21H

přijata

159

DMZ 152/21K

přijat

 

159

DMZ 177/21H

přijata

160

DMZ 154/21K

přijat

 

160

DMZ 179/21H

přijata

161

DMZ 155/21K

přijat

 

161

DMZ 181/21H

přijata

162

DMZ 158/21K

přijat

 

162

DMZ 188/21H

přijata

163

DMZ 159/21K

přijat

 

163

DMZ 189/21H

přijata

164

DMZ 161/21K

přijat

 

164

DMZ 190/21H

přijata

165

DMZ 162/21K

přijat

 

165

DMZ 194/21H

přijata

166

DMZ 165/21K

přijat

 

166

DMZ 196/21H

přijata

167

DMZ 166/21K

přijat

 

167

DMZ 201/21H

přijata

168

DMZ 167/21K

přijat

 

168

DMZ 202/21H

přijata

169

DMZ 174/21K

přijat

 

169

DMZ 203/21H

přijata

170

DMZ 180/21K

přijat

 

170

DMZ 205/21H

přijata

171

DMZ 182/21K

přijat

 

171

DMZ 207/21H

přijata

172

DMZ 183/21K

přijat

 

172

DMZ 209/21H

přijata

173

DMZ 184/21K

přijat

 

173

DMZ 210/21H

přijata

174

DMZ 185/21K

přijat

 

174

DMZ 211/21H

přijata

175

DMZ 186/21K

přijat

 

 

 

 

176

DMZ 187/21K

přijat

 

 

 

 

177

DMZ 191/21K

přijat

 

 

 

 

178

DMZ 192/21K

přijat

 

 

 

 

179

DMZ 193/21K

přijat

 

 

 

 

180

DMZ 195/21K

přijat

 

 

 

 

181

DMZ 197/21K

přijat

 

 

 

 

182

DMZ 198/21K

přijat

 

 

 

 

183

DMZ 200/21K

přijat

 

 

 

 

184

DMZ 204/21K

přijat

 

 

 

 

185

DMZ 206/21K

přijat

 

 

 

 

186

DMZ 212/21K

přijat

 

 

 

 

187

DMZ 213/21K

přijat

 

 

 

 

188

DMZ 214/21K

přijat

 

 

 

 

 

Liberec dne 02. 06. 2021    

 

Zpracoval:                                                                            Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

 

Vyvěšeno: 2. 6. 2021

Sejmuto

                                   Bylo vyhověno žádosti o zařazení do areálu.

 

Zpět na výpis