Vyhledávání

Rozhodnutí o přijetí - obory vzdělání s výučním listem, 2.kolo

Úvod » Aktuality » Rozhodnutí o přijetí - obory vzdělání s výučním listem, 2.kolo

Seznam přijatých uchazečů do maturitních oborů bude zveřejněn 17.5.2022 ve 13. hodin. Registrační kódy Vám zašleme e-mailem do konce tohoto týdne.

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ - OBORY VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM:

Termín na odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dnů od data zveřejnění. Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole a nebude-li ve stanovené lhůtě odevzdán, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo pokud byl následně přijat v 1. kole přijímacího řízení po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu - v případě, že nám odevzdáte zápisový lístek a pak si ho budete chtít vzít zpět, předložíte rozhodnutí o přijetí na základě odvolání do upřednostňované střední školy.
    dle oboru a pořadí    
obor vzdělání výsledek registrační číslo  pořadí datum zveřejnění zápisový lístek odevzdat do
23-51-H/01 Strojní mechanik  přijat 42622 1 25.04.2022 09.05.2022
23-51-H/01 Strojní mechanik  přijat 47922 3 10.05.2022 24.05.2022
23-51-H/01 Strojní mechanik  přijat 49622 2 10.05.2022 24.05.2022
23-52-H/01 Nástrojař přijat 47622 1 10.05.2022 24.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 42522 7 25.04.2022 09.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 44522 2 10.05.2022 24.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 47522 4 10.05.2022 24.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 48022 6 10.05.2022 24.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 48122 3 10.05.2022 24.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 49722 5 10.05.2022 24.05.2022
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje přijat 50522 1 10.05.2022 24.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 42822 6 29.04.2022 13.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 42922 4 29.04.2022 13.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 43022 7 29.04.2022 13.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 43222 5 09.05.2022 23.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 44022 3 10.05.2022 24.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 46822 1 10.05.2022 24.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 48322 8 10.05.2022 24.05.2022
36-64-H/01 Tesař přijat 52222 2 10.05.2022 24.05.2022
36-67-H/01 Zedník přijat 42422 3 29.04.2022 13.05.2022
36-67-H/01 Zedník přijat 47822 2 10.05.2022 24.05.2022
36-67-H/01 Zedník přijat 48322 4 10.05.2022 24.05.2022
36-67-H/01 Zedník přijat 49522 1 10.05.2022 24.05.2022
39-41-H/01 Malíř a lakýrník přijat 42722 4 29.04.2022 13.05.2022
39-41-H/01 Malíř a lakýrník přijat 46722 3 10.05.2022 24.05.2022
39-41-H/01 Malíř a lakýrník přijat 46922 2 10.05.2022 24.05.2022
39-41-H/01 Malíř a lakýrník přijat 49922 1 10.05.2022 24.05.2022
Výsledky hodnocení prvního uchazeče: 1,41 bodu.  
Výsledky posledního přijatého uchazeče: 6,52 bodu.  
Nejlepší uchazeč mohl získat 1,00 bodu.  

Zpět na výpis