Vyhledávání

3. kolo přijímacího řízení pro učební obory, školní rok 2022/2023

Úvod » Aktuality » 3. kolo přijímacího řízení pro učební obory, školní rok 2022/2023

Učební obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

ano

5

36-52-H/01

Instalatér

denní

ano

6

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

denní

ano

4

23-52-H/01

Nástrojař

denní

ano

10

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

ano

10

36-64-H/01

Tesař

denní

ano

8

33-56-H/01

Truhlář

denní

ano

6

36-67-H/01

Zedník

denní

ano

5

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem.

Kritéria přijímání:

  1. Průměrný redukovaný prospěch v 1. i 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů
    Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí.
  2. Přijímací zkoušku uchazeč o přijetí nekoná.
  3. Případné uchazeče, kteří neprospěli a/nebo nebyli hodnoceni ze všech předmětů a uchazeče z 8. ročníků nebo ze speciálních škol, bude posuzovat přijímací komise individuálně, přihlédnuto bude ke studijním výsledkům a náročnosti vybraného oboru, příp. k doporučujícímu výsledku pohovoru, doporučení ZŠ, PPP atd. Tito uchazeči doloží hodnocení z posledních 2 ročníků ZŠ.

Uchazeči budou přijímáni bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě. Počet volných míst bude průběžně aktualizován.

Přihlášky je možné odevzdávat do 27. 5. 2022.

 

 

 

Zpět na výpis