Vyhledávání

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže pro školní rok 2022-23

Úvod » Aktuality » Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže pro školní rok 2022-23

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů (přihlášky zaevidované do 31.5.2022) k ubytování do DM.

Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2022-23

Mgr. Josef Mužíček

ZŘ pro DM

 

Domov mládeže

při Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

                                                                                                          Č.j.: DM_př_01/22-23/M

 Spisová značka PŘ DM 001

Rozhodnutí

o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2022/23

(přihlášky zaevidované k 31.5.2022)

Správní orgán:          Střední škola strojní, stavební a dopravní

                                    Truhlářská 360/3

                                    460 01 Liberec II

Účastníci řízení:        uchazeči uvedeni v seznamu pod přiděleným registračním číslem

Ředitel školy a domova mládeže, jehož činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II, PSČ 460 01 (dále domov mládeže), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže

v Domově mládeže při SŠSSaD, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace od 1. 9. 2022

u uchazečů uvedených v seznamu pod přidělenými registračními čísly:

                        Chlapci                                                                                  Dívky

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

 

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

 

Areál DMJ

 

 

 

Areál DMJ

 

1

DMJ 300/22K

přijat

 

1

DMJ 284/22H

přijata

2

DMJ 301/22K

přijat

 

2

DMJ 231/22H

přijata

3

DMJ 257/22K

přijat

 

3

DMJ 211/22H

přijata

4

DMJ 245/22K

přijat

 

4

DMJ 229/22H

přijata

5

DMJ 261/22K

přijat

 

5

DMJ 233/22H

přijata

6

DMJ 251/22K

přijat

 

6

DMJ 293/22H

přijata

7

DMJ 246/22K

přijat

 

7

DMJ 302/22H

přijata

8

DMJ 213/22K

přijat

 

8

DMJ 304/22H

přijata

9

DMJ 255/22K

přijat

 

9

DMJ 204/22H

přijata

10

DMJ 286/22K

přijat

 

10

DMJ 235/22H

přijata

11

DMJ 252/22K

přijat

 

11

DMJ 260/22H

přijata

12

DMJ 228/22K

přijat

 

12

DMJ 263/22H

přijata

13

DMJ 295/22K

přijat

 

13

DMJ 298/22H

přijata

14

DMJ 253/22K

přijat

 

14

DMJ 306/22H

přijata

15

DMJ 226/22K

přijat

 

15

DMJ 220/22H

přijata

 

Areál DMZ

 

 

16

DMZ 231/22H

přijata

16

DMZ 234/22K

přijat

 

17

DMJ 212/22H

přijata

17

DMZ 236/22K

přijat

 

18

DMJ 223/22H

přijata

18

DMZ 237/22K

přijat

 

19

DMJ 225/22H

přijata

19

DMZ 238/22K

přijat

 

20

DMJ 236/22H

přijata

20

DMZ 202/22K

přijat

 

21

DMJ 250/22H

přijata

21

DMZ 229/22K

přijat

 

22

DMJ 264/22H

přijata

22

DMZ 221/22K

přijat

 

23

DMJ 269/22H

přijata

23

DMZ 225/22K

přijat

 

24

DMJ 272/22H

přijata

24

DMZ 215/22K

přijat

 

25

DMJ 274/22H

přijata

25

DMZ 220/22K

přijat

 

26

DMJ 279/22H

přijata

26

DMZ 217/22K

přijat

 

27

DMJ 299/22H

přijata

27

DMZ 218/22K

přijat

 

28

DMJ 282/22H

přijata

28

DMZ 228/22K

přijat

 

29

DMJ 287/22H

Přijata

29

DMZ 230/22K

přijat

 

30

DMJ 207/22H

přijata

30

DMZ 203/22K

přijat

 

31

DMJ 210/22H

Přijata

31

DMJ 247/22K

přijat

 

32

DMJ 205/22H

přijata

32

DMJ 215/22K

přijat

 

33

DMJ 267/22H

Přijata

33

DMJ 214/22K

přijat

 

34

DMJ 248/22H

přijata

34

DMJ 266/22K

přijat

 

35

DMJ 273/22H

Přijata

35

DMJ 258/22K

přijat

 

36

DMJ 254/22H

Přijata

36

DMJ 241/22K

přijat

 

 

Areál DMZ

 

37

DMJ 283/22K

přijat

 

37

DMZ 219/22H

přijata

38

DMJ 285/22K

přijat

 

38

DMZ 223/22H

přijata

39

DMJ 237/22K

přijat

 

39

DMZ 227/22H

přijata

40

DMJ 290/22K

přijat

 

40

DMZ 222/22H

přijata

41

DMJ 221/22K

přijat

 

41

DMZ 213/22H

přijata

42

DMJ 201/22K

přijat

 

42

DMZ 210/22H

přijata

43

DMJ 208/22K

přijat

 

43

DMZ 206/22H

přijata

44

DMJ 291/22K

přijat

 

44

DMZ 204/22H

přijata

45

DMJ 294/22K

přijat

 

45

DMZ 232/22H

přijata

46

DMJ 218/22K

přijat

 

46

DMZ 214/22H

přijata

47

DMJ 217/22K

přijat

 

47

DMZ 216/22H

přijata

48

DMJ 268/22K

přijat

 

48

DMZ 224/22H

přijata

49

DMJ 209/22K

přijat

 

49

DMZ 205/22H

přijata

50

DMJ 202/22K

Přijat

 

50

DMZ 212/22H

přijata

51

DMJ 265/22K

Přijat

 

51

DMJ 271/22H

přijata

52

DMJ 226/22K

Přijat

 

52

DMZ 208/22H

přijata

53

DMJ 270/22K

přijat

 

53

DMZ 209/22H

přijata

 

 

 

 

54

DMJ 240/22H

přijata

 

 

 

 

55

DMJ 277/22H

přijata

 

 

 

 

56

DMJ 292/22H

přijata

 

 

 

 

57

DMJ 296/22H

přijata

 

 

 

 

58

DMJ 222/22H

přijata

 

 

 

 

59

DMJ 203/22H

přijata

 

 

 

 

60

DMJ 216/22H

přijata

 

 

 

 

61

DMJ 224/22H

přijata

 

Odůvodnění:

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.  (dále jen škola) vyzvala prostřednictvím domova mládeže zájemce o ubytování v domově mládeže k podání přihlášek k 31. 5. 2022. Zveřejněním Pravidel pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2022-2023 stanovila podmínky přijetí uchazečů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2022/23. 

Řízení o přijetí k umístění do domova mládeže bylo zahájeno podáním přihlášky k ubytování uchazečem ke dni 31. 5. 2022. V souladu s § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel školy dokument s názvem Pravidla pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2022-2023,  (dále Pravidla), jehož obsahem bylo mj. stanovení kritérií pro vyhodnocení povinné přílohy přihlášky k ubytování Příloha k přihlášce k ubytování pro školní rok 2022/23. Pravidla, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů, byla zveřejněná na webových stranách školy v sekci Domov mládeže ode dne 8. 4. 2022.

Uchazeči uvedení v seznamu pod přidělenými registračními čísly vyhověli podmínkám přijímacího řízení v plném rozsahu. Zveřejněním seznamu na úřední desce školy a na http://sslbc.cz/ubytovani

se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí ke vzdělávání vyhovuje, za oznámená.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství.

Liberec 15. 6. 2022

Zpracoval:                                                                             Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

Vyvěšeno: 15. 6. 2022

Sejmuto:

Zpět na výpis