Vyhledávání

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Aktuálně z domova mládeže

Přijímací řízení se týká nově ubytovaných - žáků a studentů budoucích 1. ročníků středních a vyšších odborných škol (současní ubytovaní žáci a studenti budou kontaktováni vychovatelem). Přijímací řízení se zahajuje na základě přihlášky a řídí se pravidly pro přijímání žáků. Lhůta pro doručení přihlášky k ubytování je stanoven do 23. 6. 2020.

Přihlášku a související přílohy jsou k dispozici níže, případně je lze vyzvednout na jednotlivých domovech mládeže a také na studijním oddělení školy. Přihláška a její přílohy jsou vyžadovány v originále. Na všech dokumentech nezapomínejte vyplnit jméno a příjmení žáka.

Přehled dokumentů k přihlášce:

Přihláška ke stravování

Souhlas s inkasem

Pokyny k nástupu a pobytu žáků v DM pro školní rok 2020/21

Dotazník pro rodiče žáků SŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení

Souhlas zákonného zástupce

Bodovací kritéria pro přijímání žáků

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení:

15. 5. 2020 nformace pro zájemce o ubytování

23. 6. 2020 Lhůta pro příjem přihlášek k umístění do domova mládeže

do 23. 6. 2020  Potvrzení obdržení přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, případně telefonicky)

do 24. 6. 2020 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

25. 6. 2020 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje zveřejněním na úřední desce školy a na webových stránkách

2. 7. 2020 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze u nepřijatých)

2. 7. 2020 Rozhodnutí o přijetí k ubytování s výsledkem řízení, kterým se žádostem plně vyhovuje – zveřejnění na webu a úřední desce

od 2. 7. do 23. 7. 2020 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování (pouze zamítavé)

Časový harmonogram je pouze předběžný, termíny se mohou lišit v závislosti na technickém zpracování.

Zpět na výpis

O Domově mládeže

Zajišťuje ubytování a stravování na domově mládeže pro žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro ostatní střední a vyšší odborné školy v Liberci. Domov mládeže se nachází ve dvou areálech - Domov mládeže Truhlářská, Jungmanova 524 a Domov mládeže Zeyerova, Zeyerova 33. V současné době činí celková ubytovací kapacita 400 lůžek. Oba areály jsou v blízkosti středu města, pěší chůzí cca 8 - 10 minut.

Domov mládeže Truhlářská poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (ubytování řazeno do I. kategorie) a Domov mládeže Zeyerova ve tří- a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě (ubytování řazeno do II. kategorie).

V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.). V Domově mládež Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu. Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je zabezpečováno poskytováno celodenní stavování. Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému. Školní jídelny jsou umístěny v obou areálech. Více informací o školním stravování...

Ve školním roce 2020/2021 je cena za ubytování v domově mládeže stanovena na 1.100 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Truhlářská (I. kategorie) a 900 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Zeyerova (II. kategorie).

Mapa

Základní kontakty

Kontakty na další zaměstnance naleznete v sekci Kontakty...

Hozáková Hana
vedoucí vychovatelka
Email: hozakova.hana@sslbc.cz
Telefon: 488880397
Mužíček Josef
zástupce ředitele pro domov mládeže
Email: muzicek.josef@sslbc.cz
Telefon: 485 106 673, 603 180 225
Šolcová Tereza
vedoucí vychovatelka
Email: solcova.tereza@sslbc.cz
Telefon: 485 106 674

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

Přijímací řízení se týká nově ubytovaných - žáků a studentů budoucích 1. ročníků středních a vyšších odborných škol (současní ubytovaní žáci a studenti budou kontaktováni vychovatelem). Přijímací řízení se zahajuje na základě přihlášky a řídí se pravidly pro přijímání žáků. Lhůta pro doručení přihlášky k ubytování je stanoven do 23. 6. 2020.

Přihlášku a související přílohy jsou k dispozici níže, případně je lze vyzvednout na jednotlivých domovech mládeže a také na studijním oddělení školy. Přihláška a její přílohy jsou vyžadovány v originále. Na všech dokumentech nezapomínejte vyplnit jméno a příjmení žáka.

Přehled dokumentů k přihlášce:

Přihláška ke stravování

Souhlas s inkasem

Pokyny k nástupu a pobytu žáků v DM pro školní rok 2020/21

Dotazník pro rodiče žáků SŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení

Souhlas zákonného zástupce

Bodovací kritéria pro přijímání žáků

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení:

15. 5. 2020 nformace pro zájemce o ubytování

23. 6. 2020 Lhůta pro příjem přihlášek k umístění do domova mládeže

do 23. 6. 2020  Potvrzení obdržení přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, případně telefonicky)

do 24. 6. 2020 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

25. 6. 2020 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje zveřejněním na úřední desce školy a na webových stránkách

2. 7. 2020 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze u nepřijatých)

2. 7. 2020 Rozhodnutí o přijetí k ubytování s výsledkem řízení, kterým se žádostem plně vyhovuje – zveřejnění na webu a úřední desce

od 2. 7. do 23. 7. 2020 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování (pouze zamítavé)

Časový harmonogram je pouze předběžný, termíny se mohou lišit v závislosti na technickém zpracování.

Zpět na výpis

Přijímací řízení se týká nově ubytovaných - žáků a studentů budoucích 1. ročníků středních a vyšších odborných škol (současní ubytovaní žáci a studenti budou kontaktováni vychovatelem). Přijímací řízení se zahajuje na základě přihlášky a řídí se pravidly pro přijímání žáků. Lhůta pro doručení přihlášky k ubytování je stanoven do 23. 6. 2020.

Přihlášku a související přílohy jsou k dispozici níže, případně je lze vyzvednout na jednotlivých domovech mládeže a také na studijním oddělení školy. Přihláška a její přílohy jsou vyžadovány v originále. Na všech dokumentech nezapomínejte vyplnit jméno a příjmení žáka.

Přehled dokumentů k přihlášce:

Přihláška ke stravování

Souhlas s inkasem

Pokyny k nástupu a pobytu žáků v DM pro školní rok 2020/21

Dotazník pro rodiče žáků SŠ

Souhlas se zpracováním osobních údajů včetně poučení

Souhlas zákonného zástupce

Bodovací kritéria pro přijímání žáků

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení:

15. 5. 2020 nformace pro zájemce o ubytování

23. 6. 2020 Lhůta pro příjem přihlášek k umístění do domova mládeže

do 23. 6. 2020  Potvrzení obdržení přihlášky a přidělení registračního čísla (osobně, případně telefonicky)

do 24. 6. 2020 Shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí

25. 6. 2020 Vyhodnocení podkladů rozhodnutí  a oznámení rozhodnutí, kterým se vyhovuje zveřejněním na úřední desce školy a na webových stránkách

2. 7. 2020 Možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (pouze u nepřijatých)

2. 7. 2020 Rozhodnutí o přijetí k ubytování s výsledkem řízení, kterým se žádostem plně vyhovuje – zveřejnění na webu a úřední desce

od 2. 7. do 23. 7. 2020 Vydání a doručení rozhodnutí k ubytování (pouze zamítavé)

Časový harmonogram je pouze předběžný, termíny se mohou lišit v závislosti na technickém zpracování.

Zpět na výpis

Kam dál?