Vyhledávání

Mimořádná opatření k ubytování a stravování ubytovaných od 25. 11. 2020 a Čestné prohlášení

Aktuálně z domova mládeže

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020

Aktualizujeme informace k zajištění ubytování a stravování v DM.

Od středy 25.11.2020 je provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:

•  žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku (čili závěrečné ročníky + žáci, kteří mají praktické vyučování),

•  žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

•  žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště. 

Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

       Tedy žáci, kteří mají umožněno využít ubytování v DM, mohou přijíždět do DM v úterý 24.11. 2020 od 16,30hod. do svého areálu. Žádáme žáky, chtějí být ubytováni, aby svůj příjezd oznámili s předstihem svému skupinovému vychovateli, případně u ZŘ pro DM.

Strava žáků je zrušena hromadně až do 30. 11. 2020.  Pokud žák požaduje stravu ve školní jídelně, musí si ji přihlásit běžným způsobem (internet, telefon) – strava na středu 25.11. již v pondělí 23.11. 2020 do 14 hod.

Při příjezdu žák odevzdá vyplněný a podepsaný formulář Čestné prhlášení - viz níže (u osob mladších 18 let nutný podpis zákonného zástupce).

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Zpět na výpis

O Domově mládeže

Zajišťuje ubytování a stravování na domově mládeže pro žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro ostatní střední a vyšší odborné školy v Liberci. Domov mládeže se nachází ve dvou areálech - Domov mládeže Truhlářská, Jungmanova 524 a Domov mládeže Zeyerova, Zeyerova 33. V současné době činí celková ubytovací kapacita 400 lůžek. Oba areály jsou v blízkosti středu města, pěší chůzí cca 8 - 10 minut.

Domov mládeže Truhlářská poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (ubytování řazeno do I. kategorie) a Domov mládeže Zeyerova ve tří- a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě (ubytování řazeno do II. kategorie).

V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovnu, sportovní vybavení (ping – pongové stoly aj.). V Domově mládež Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu. Vychovatelé nabízejí zdarma kroužky výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, trampolína, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, přístup do tělocvičny ve škole Letná, zájezdy do Prahy aj.

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je zabezpečováno poskytováno celodenní stavování. Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému. Školní jídelny jsou umístěny v obou areálech. Více informací o školním stravování...

Ve školním roce 2020/2021 je cena za ubytování v domově mládeže stanovena na 1.100 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Truhlářská (I. kategorie) a 900 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Zeyerova (II. kategorie).

Mapa

Základní kontakty

Kontakty na další zaměstnance naleznete v sekci Kontakty...

Hozáková Hana
vedoucí vychovatelka
Email: hozakova.hana@sslbc.cz
Telefon: 488880397
Mužíček Josef
zástupce ředitele pro domov mládeže
Email: muzicek.josef@sslbc.cz
Telefon: 485 106 673, 603 180 225
Šolcová Tereza
vedoucí vychovatelka
Email: solcova.tereza@sslbc.cz
Telefon: 485 106 674

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020

Aktualizujeme informace k zajištění ubytování a stravování v DM.

Od středy 25.11.2020 je provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:

•  žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku (čili závěrečné ročníky + žáci, kteří mají praktické vyučování),

•  žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

•  žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště. 

Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

       Tedy žáci, kteří mají umožněno využít ubytování v DM, mohou přijíždět do DM v úterý 24.11. 2020 od 16,30hod. do svého areálu. Žádáme žáky, chtějí být ubytováni, aby svůj příjezd oznámili s předstihem svému skupinovému vychovateli, případně u ZŘ pro DM.

Strava žáků je zrušena hromadně až do 30. 11. 2020.  Pokud žák požaduje stravu ve školní jídelně, musí si ji přihlásit běžným způsobem (internet, telefon) – strava na středu 25.11. již v pondělí 23.11. 2020 do 14 hod.

Při příjezdu žák odevzdá vyplněný a podepsaný formulář Čestné prhlášení - viz níže (u osob mladších 18 let nutný podpis zákonného zástupce).

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Zpět na výpis

Na základě informace z MŠMT o provozu škol a školských zařízení od 25. 11. 2020

Aktualizujeme informace k zajištění ubytování a stravování v DM.

Od středy 25.11.2020 je provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení (domov mládeže, internát) je upraven tak, že může být poskytováno ubytování pouze:

•  žákům a studentům, kteří mají prezenční výuku (čili závěrečné ročníky + žáci, kteří mají praktické vyučování),

•  žákům a studentům, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

•  žákům a studentům, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště. 

Žáci/studenti a zaměstnanci školského zařízení (i další osoby pohybující se ve školském zařízení) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných prostorách školského zařízení.

       Tedy žáci, kteří mají umožněno využít ubytování v DM, mohou přijíždět do DM v úterý 24.11. 2020 od 16,30hod. do svého areálu. Žádáme žáky, chtějí být ubytováni, aby svůj příjezd oznámili s předstihem svému skupinovému vychovateli, případně u ZŘ pro DM.

Strava žáků je zrušena hromadně až do 30. 11. 2020.  Pokud žák požaduje stravu ve školní jídelně, musí si ji přihlásit běžným způsobem (internet, telefon) – strava na středu 25.11. již v pondělí 23.11. 2020 do 14 hod.

Při příjezdu žák odevzdá vyplněný a podepsaný formulář Čestné prhlášení - viz níže (u osob mladších 18 let nutný podpis zákonného zástupce).

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Zpět na výpis

Kam dál?