Vyhledávání

Aktuálně

Úvod » Ubytovaní » Aktuálně

Dle rozhodnutí Rady kraje a usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje na jednání dne 25. 10. 2022 pod č. 464/22/ZK přechází k 01. 01. 2023 Domovy mládeže v ulici Jungmannova a Zeyerova spolu s Jídelnou v Truhlářské ulici a Jídelnou - výdejnou v Zeyerově ulici pod Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Liberci.

Je nutné, abyste co nejdříve provedli změnu nastavení ve vašich platbách za stravu a ubytování ve smyslu změny účtu, na který budou již od ledna 2023 poukazovány inkasní platby. Nové číslo účtu je: 123-9185580267/0100.

Veškeré potřebné informace ve formě dopisu obdrželi dnes ubytovaní žáci a studenti na svých výchovných skupinách. Dnes nepřítomným ubytovaným žákům, studentům resp. jejich zákonným zástupcům, bude informace zaslána rovněž prostřednictvím emailu. 

Ing. Josef Janeček, ředitel školy

Zpět na výpis

Mapa

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

Kam dál?