Vyhledávání

Informace k ubytování v DM od 24. 5. 2021, informace o povinném testování, o stravě.

Aktuálně z domova mládeže

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. května 2021 umožněn provoz škol a školských zařízení (samozřejmě s určitými omezeními).

Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech). V podstatě jsou zakázány sportovní činností ve vnitřních prostorách.

Svůj příjezd do DM každý žák předem konzultuje se skupinovým vychovatelem.

Nadále platí povinnost testovat žáky a studenty. Testování musí být provedeno před vstupem žáka do DM. Proto je vytvořena místnost pro testování. Teprve po splnění povinnosti v této místnosti, zaevidování testování a vystavení potvrzení o absolvování testu bude umožněn vstup k ubytování.

Výjimku z povinnosti testování mají pouze osoby vyjmenované v usnesení vlády č.471 ze  dne 17.5. 2021 (znění viz výše).

Žáky prosíme, aby do DM nejezdili, pokud mají tyto příznaky:  nachlazení,  zvýšenou tělesnou teplotu,  suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolsti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy.  Žáky s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM (tedy ani testovat).

Dále žádáme,  přijíždějte nejpozději do 18:45 hod. z organizačních důvodů…

Svůj příjezd volle tak, aby od vašeho příchodu do DM a odjezdu vašeho spoje zpět domů (kvůli případnému pozitivnímu testu či vykázaných příznaků viz výše) byla k dispozici doba alespoň 75 min.  

Děkujeme za pochopení.

Nadále platí povinnost nošení respirátoru či ochrany s min.94% účinností v prostorách DM (vyjma vlastního pokoje).

Strava je hromadně odhlášena do 31.5. s tím, že každý žák si stravu předem přihlašuje ve spolupráci s vychovatelem nejpozději do čtvrtka 20. 5. 2021 do 20:00hod.

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

 

 

 

 

Zpět na výpis

O Domově mládeže

Zajišťuje ubytování a stravování v domově mládeže pro žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro ostatní střední a vyšší odborné školy v Liberci. Domov mládeže se nachází ve dvou areálech - Domov mládeže Jungmannova 524 a Domov mládeže Zeyerova, Zeyerova 33. V současné době činí celková ubytovací kapacita 400 lůžek. Oba areály jsou v blízkosti středu města, pěší chůzí cca 8 - 10 minut.

Domov mládeže Jungmannova poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (ubytování řazeno do I. kategorie) a Domov mládeže Zeyerova ve tří- a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě (ubytování řazeno do II. kategorie).

V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovny, sportovní vybavení (stolní tenis aj.). V Domově mládež Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu. Vychovatelé nabízejí vedení kroužku výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, zájezdy do Prahy aj.).

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je umožněno celodenní stavování. Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému. Školní jídelny jsou umístěny v obou areálech. Více informací o školním stravování...

Ve školním roce 2020/2021 je cena za ubytování v domově mládeže stanovena na 1.100 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Jungmannova (I. kategorie) a 900 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Zeyerova (II. kategorie).

Mapa

Základní kontakty

Kontakty na další zaměstnance naleznete v sekci Kontakty...

Hozáková Hana
vedoucí vychovatelka
Email: hozakova.hana@sslbc.cz
Telefon: 488880397
Mužíček Josef
zástupce ředitele pro domov mládeže
Email: muzicek.josef@sslbc.cz
Telefon: 485 106 673, 603 180 225
Šolcová Tereza
vedoucí vychovatelka
Email: solcova.tereza@sslbc.cz
Telefon: 485 106 674

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. května 2021 umožněn provoz škol a školských zařízení (samozřejmě s určitými omezeními).

Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech). V podstatě jsou zakázány sportovní činností ve vnitřních prostorách.

Svůj příjezd do DM každý žák předem konzultuje se skupinovým vychovatelem.

Nadále platí povinnost testovat žáky a studenty. Testování musí být provedeno před vstupem žáka do DM. Proto je vytvořena místnost pro testování. Teprve po splnění povinnosti v této místnosti, zaevidování testování a vystavení potvrzení o absolvování testu bude umožněn vstup k ubytování.

Výjimku z povinnosti testování mají pouze osoby vyjmenované v usnesení vlády č.471 ze  dne 17.5. 2021 (znění viz výše).

Žáky prosíme, aby do DM nejezdili, pokud mají tyto příznaky:  nachlazení,  zvýšenou tělesnou teplotu,  suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolsti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy.  Žáky s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM (tedy ani testovat).

Dále žádáme,  přijíždějte nejpozději do 18:45 hod. z organizačních důvodů…

Svůj příjezd volle tak, aby od vašeho příchodu do DM a odjezdu vašeho spoje zpět domů (kvůli případnému pozitivnímu testu či vykázaných příznaků viz výše) byla k dispozici doba alespoň 75 min.  

Děkujeme za pochopení.

Nadále platí povinnost nošení respirátoru či ochrany s min.94% účinností v prostorách DM (vyjma vlastního pokoje).

Strava je hromadně odhlášena do 31.5. s tím, že každý žák si stravu předem přihlašuje ve spolupráci s vychovatelem nejpozději do čtvrtka 20. 5. 2021 do 20:00hod.

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

 

 

 

 

Zpět na výpis

Na základě usnesení Vlády ČR č. 471 ze dne 17. 5. 2021 je od 24. května 2021 umožněn provoz škol a školských zařízení (samozřejmě s určitými omezeními).

Není umožněn vstup třetím osobám (jen v naléhavých případech). V podstatě jsou zakázány sportovní činností ve vnitřních prostorách.

Svůj příjezd do DM každý žák předem konzultuje se skupinovým vychovatelem.

Nadále platí povinnost testovat žáky a studenty. Testování musí být provedeno před vstupem žáka do DM. Proto je vytvořena místnost pro testování. Teprve po splnění povinnosti v této místnosti, zaevidování testování a vystavení potvrzení o absolvování testu bude umožněn vstup k ubytování.

Výjimku z povinnosti testování mají pouze osoby vyjmenované v usnesení vlády č.471 ze  dne 17.5. 2021 (znění viz výše).

Žáky prosíme, aby do DM nejezdili, pokud mají tyto příznaky:  nachlazení,  zvýšenou tělesnou teplotu,  suchý kašel,  dušnost,  zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolsti břicha, průjem),  ztrátu chuti a čichu,  bolest v krku,  bolest svalů a kloubů,  rýmu /ucpaný nos,  bolest hlavy.  Žáky s těmito příznaky nemůžeme vpustit do DM (tedy ani testovat).

Dále žádáme,  přijíždějte nejpozději do 18:45 hod. z organizačních důvodů…

Svůj příjezd volle tak, aby od vašeho příchodu do DM a odjezdu vašeho spoje zpět domů (kvůli případnému pozitivnímu testu či vykázaných příznaků viz výše) byla k dispozici doba alespoň 75 min.  

Děkujeme za pochopení.

Nadále platí povinnost nošení respirátoru či ochrany s min.94% účinností v prostorách DM (vyjma vlastního pokoje).

Strava je hromadně odhlášena do 31.5. s tím, že každý žák si stravu předem přihlašuje ve spolupráci s vychovatelem nejpozději do čtvrtka 20. 5. 2021 do 20:00hod.

Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

 

 

 

 

Zpět na výpis

Kam dál?