Vyhledávání

Rozhodnutí o přijetí žáků k ubytování do DM – přihlášky po 31. 5. 2021

Aktuálně z domova mládeže

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 31.5.2021 a k termínu 10. 6. 2021).

Zveřejněním seznamu  na úřední desce a na webu https://www.sslbc.cz/ubytovani se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22

Mgr. Josef Mužíček

ZŘ pro DM

 

Domov mládeže

 při Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

                                                                                                          Č.j.: DM_př_02/21-22/M

 Spisová značka PŘ DM 002

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22

(přihlášky zaevidované po 31. 5. 2021)- k datu 10. 6. 2021

Správní orgán:          Střední škola strojní, stavební a dopravní

                                   Truhlářská 360/3

                                   460 01 Liberec II

Účastníci řízení:        uchazeči uvedeni v seznamu pod přiděleným registračním číslem

Ředitel školy a domova mládeže, jehož činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II, PSČ 460 01 (dále domov mládeže), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže

v Domově mládeže při SŠSSaD, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

 od 1. 9. 2021

u uchazečů uvedených v seznamu pod přidělenými registračními čísly:

                        Chlapci                                                          Dívky

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

 

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

1

DMZ 219/21K

přijat

 

1

DMZ 215/21H

přijata

2

DMJ 167/21K

přijat

 

2

DMZ 216/21H

přijata

3

DMJ 169/21K

přijat

 

3

DMJ 165/21H

přijata

4

DMJ 174/21K

přijat

 

4

DMJ 166/21H

přijata

 

 

 

 

5

DMJ 168/21H

přijata

 

 

 

 

6

DMJ 170/21H

přijata

 

 

 

 

7

DMJ 173/21H

přijata

 

Odůvodnění:

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.  (dále jen škola) vyzvala prostřednictvím domova mládeže zájemce o ubytování v domově mládeže k podání přihlášek k 31. 5. 2021. Zveřejněním Pravidel pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2021-2022 stanovila podmínky přijetí uchazečů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22. 

Řízení o přijetí k umístění do domova mládeže bylo zahájeno podáním přihlášky k ubytování uchazečem ke dni 31. 5. 2021. V souladu s § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel školy dokument s názvem Pravidla pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2021-2022,  (dále Pravidla), jehož obsahem bylo mj. stanovení kritérií pro vyhodnocení povinné přílohy přihlášky k ubytování Příloha k přihlášce k ubytování pro školní rok 2021/22. Pravidla, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů, byla zveřejněná na webových stranách školy v sekci Domov mládeže ode dne 28. 2. 2021.

Uchazeči mohou podávat přihlášku k ubytování i po termínu 31.5. 2021. Všichni tito uchazeči jsou však zařazeni až za uchazeče, kteří podali přihlášku v řádném termínu. U nich pak rozhoduje

o pořadí termín doručení kompletní přihlášky.

Uchazeči uvedení v seznamu pod přidělenými registračními čísly vyhověli podmínkám přijímacího řízení v plném rozsahu. Zveřejněním seznamu na úřední desce školy a na http://sslbc.cz/ubytovani

se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí ke vzdělávání vyhovuje, za oznámená.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství.

Liberec 11. 6. 2021

Zpracoval:                                                                             Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

Vyvěšeno: 11. 6. 2021

Sejmuto:

Zpět na výpis

O Domově mládeže

Zajišťuje ubytování a stravování v domově mládeže pro žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro ostatní střední a vyšší odborné školy v Liberci. Domov mládeže se nachází ve dvou areálech - Domov mládeže Jungmannova 524 a Domov mládeže Zeyerova, Zeyerova 33. V současné době činí celková ubytovací kapacita 400 lůžek. Oba areály jsou v blízkosti středu města, pěší chůzí cca 8 - 10 minut.

Domov mládeže Jungmannova poskytuje ubytování v nově zrekonstruovaných dvou- a třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (ubytování řazeno do I. kategorie) a Domov mládeže Zeyerova ve tří- a čtyřlůžkových pokojích se společným sociálním zařízením na chodbě (ubytování řazeno do II. kategorie).

V rámci výchovného působení klademe důraz jak na samotné studium, tak na plnohodnotné využívání volného času. Ubytovaní mají k dispozici studovny, knihovnu, PC pracovnu, kopírovací službu, klubovny s TV a DVD přehrávačem, klavír, společenské hry, posilovny, sportovní vybavení (stolní tenis aj.). V Domově mládež Zeyerova mohou studenti z obou areálů využívat park, hřiště na míčové hry, tenisové kurty či keramickou dílnu. Vychovatelé nabízejí vedení kroužku výtvarné a rukodělné činnosti, konzultace (ČJ, autoškola), odborné vedení sportovních činností (odbíjená, košíková, sálová kopaná, florbal, stolní tenis, jóga) a zajišťují i další volnočasové aktivity (divadlo, galerie, 1x týdně plavecký bazén zdarma, zájezdy do Prahy aj.).

Žákům a studentům ubytovaným v domově mládeže je umožněno celodenní stavování. Výběr stravy je možný z více jídel podle předem připraveného jídelníčku. Výdej stravy je prováděn pomocí čipového systému. Školní jídelny jsou umístěny v obou areálech. Více informací o školním stravování...

Ve školním roce 2020/2021 je cena za ubytování v domově mládeže stanovena na 1.100 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Jungmannova (I. kategorie) a 900 Kč měsíčně pro ubytované v Domově mládeže Zeyerova (II. kategorie).

Mapa

Základní kontakty

Kontakty na další zaměstnance naleznete v sekci Kontakty...

Hozáková Hana
vedoucí vychovatelka
Email: hozakova.hana@sslbc.cz
Telefon: 488880397
Mužíček Josef
zástupce ředitele pro domov mládeže
Email: muzicek.josef@sslbc.cz
Telefon: 485 106 673, 603 180 225
Šolcová Tereza
vedoucí vychovatelka
Email: solcova.tereza@sslbc.cz
Telefon: 485 106 674

Asociace domovů mládeže a internátů České republiky

Domov mládeže je členem Asociace domovů mládeže a internátů České republiky. Hlavním cílem tohoto spolku je přispívat k rozvoji úrovně výchovné práce školských ubytovacích zařízení v oblasti metodické, odborné, organizační a legislativní.
http://www.domovy-mladeze.cz/

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 31.5.2021 a k termínu 10. 6. 2021).

Zveřejněním seznamu  na úřední desce a na webu https://www.sslbc.cz/ubytovani se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22

Mgr. Josef Mužíček

ZŘ pro DM

 

Domov mládeže

 při Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

                                                                                                          Č.j.: DM_př_02/21-22/M

 Spisová značka PŘ DM 002

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22

(přihlášky zaevidované po 31. 5. 2021)- k datu 10. 6. 2021

Správní orgán:          Střední škola strojní, stavební a dopravní

                                   Truhlářská 360/3

                                   460 01 Liberec II

Účastníci řízení:        uchazeči uvedeni v seznamu pod přiděleným registračním číslem

Ředitel školy a domova mládeže, jehož činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II, PSČ 460 01 (dále domov mládeže), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže

v Domově mládeže při SŠSSaD, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

 od 1. 9. 2021

u uchazečů uvedených v seznamu pod přidělenými registračními čísly:

                        Chlapci                                                          Dívky

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

 

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

1

DMZ 219/21K

přijat

 

1

DMZ 215/21H

přijata

2

DMJ 167/21K

přijat

 

2

DMZ 216/21H

přijata

3

DMJ 169/21K

přijat

 

3

DMJ 165/21H

přijata

4

DMJ 174/21K

přijat

 

4

DMJ 166/21H

přijata

 

 

 

 

5

DMJ 168/21H

přijata

 

 

 

 

6

DMJ 170/21H

přijata

 

 

 

 

7

DMJ 173/21H

přijata

 

Odůvodnění:

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.  (dále jen škola) vyzvala prostřednictvím domova mládeže zájemce o ubytování v domově mládeže k podání přihlášek k 31. 5. 2021. Zveřejněním Pravidel pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2021-2022 stanovila podmínky přijetí uchazečů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22. 

Řízení o přijetí k umístění do domova mládeže bylo zahájeno podáním přihlášky k ubytování uchazečem ke dni 31. 5. 2021. V souladu s § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel školy dokument s názvem Pravidla pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2021-2022,  (dále Pravidla), jehož obsahem bylo mj. stanovení kritérií pro vyhodnocení povinné přílohy přihlášky k ubytování Příloha k přihlášce k ubytování pro školní rok 2021/22. Pravidla, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů, byla zveřejněná na webových stranách školy v sekci Domov mládeže ode dne 28. 2. 2021.

Uchazeči mohou podávat přihlášku k ubytování i po termínu 31.5. 2021. Všichni tito uchazeči jsou však zařazeni až za uchazeče, kteří podali přihlášku v řádném termínu. U nich pak rozhoduje

o pořadí termín doručení kompletní přihlášky.

Uchazeči uvedení v seznamu pod přidělenými registračními čísly vyhověli podmínkám přijímacího řízení v plném rozsahu. Zveřejněním seznamu na úřední desce školy a na http://sslbc.cz/ubytovani

se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí ke vzdělávání vyhovuje, za oznámená.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství.

Liberec 11. 6. 2021

Zpracoval:                                                                             Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

Vyvěšeno: 11. 6. 2021

Sejmuto:

Zpět na výpis

Zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů k ubytování do DM (přihlášky zaevidované po 31.5.2021 a k termínu 10. 6. 2021).

Zveřejněním seznamu  na úřední desce a na webu https://www.sslbc.cz/ubytovani se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená.

Zveřejněno také v podstránce Přijímací řízení do DM na rok 2021-22

Mgr. Josef Mužíček

ZŘ pro DM

 

Domov mládeže

 při Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

                                                                                                          Č.j.: DM_př_02/21-22/M

 Spisová značka PŘ DM 002

Rozhodnutí o přijetí žáků a studentů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22

(přihlášky zaevidované po 31. 5. 2021)- k datu 10. 6. 2021

Správní orgán:          Střední škola strojní, stavební a dopravní

                                   Truhlářská 360/3

                                   460 01 Liberec II

Účastníci řízení:        uchazeči uvedeni v seznamu pod přiděleným registračním číslem

Ředitel školy a domova mládeže, jehož činnost vykonává Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace se sídlem Truhlářská 360/3, Liberec II, PSČ 460 01 (dále domov mládeže), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 164 odst. 1 písm. a) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

vyhovuje žádosti o přijetí k umístění do domova mládeže

v Domově mládeže při SŠSSaD, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

 od 1. 9. 2021

u uchazečů uvedených v seznamu pod přidělenými registračními čísly:

                        Chlapci                                                          Dívky

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

 

poř. č.

ev. číslo

výsledek řízení

1

DMZ 219/21K

přijat

 

1

DMZ 215/21H

přijata

2

DMJ 167/21K

přijat

 

2

DMZ 216/21H

přijata

3

DMJ 169/21K

přijat

 

3

DMJ 165/21H

přijata

4

DMJ 174/21K

přijat

 

4

DMJ 166/21H

přijata

 

 

 

 

5

DMJ 168/21H

přijata

 

 

 

 

6

DMJ 170/21H

přijata

 

 

 

 

7

DMJ 173/21H

přijata

 

Odůvodnění:

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p. o.  (dále jen škola) vyzvala prostřednictvím domova mládeže zájemce o ubytování v domově mládeže k podání přihlášek k 31. 5. 2021. Zveřejněním Pravidel pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2021-2022 stanovila podmínky přijetí uchazečů k umístění do domova mládeže ve školním roce 2021/22. 

Řízení o přijetí k umístění do domova mládeže bylo zahájeno podáním přihlášky k ubytování uchazečem ke dni 31. 5. 2021. V souladu s § 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vydal ředitel školy dokument s názvem Pravidla pro umisťování žáků a studentů k ubytování pro školní  rok 2021-2022,  (dále Pravidla), jehož obsahem bylo mj. stanovení kritérií pro vyhodnocení povinné přílohy přihlášky k ubytování Příloha k přihlášce k ubytování pro školní rok 2021/22. Pravidla, na jejichž základě bylo stanoveno výsledné pořadí uchazečů, byla zveřejněná na webových stranách školy v sekci Domov mládeže ode dne 28. 2. 2021.

Uchazeči mohou podávat přihlášku k ubytování i po termínu 31.5. 2021. Všichni tito uchazeči jsou však zařazeni až za uchazeče, kteří podali přihlášku v řádném termínu. U nich pak rozhoduje

o pořadí termín doručení kompletní přihlášky.

Uchazeči uvedení v seznamu pod přidělenými registračními čísly vyhověli podmínkám přijímacího řízení v plném rozsahu. Zveřejněním seznamu na úřední desce školy a na http://sslbc.cz/ubytovani

se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí ke vzdělávání vyhovuje, za oznámená.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace  ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru školství.

Liberec 11. 6. 2021

Zpracoval:                                                                             Mgr. Josef Mužíček, ZŘ pro DM

Schválil:                                                                                Mgr. Jan Samšiňák, ředitel školy

Vyvěšeno: 11. 6. 2021

Sejmuto:

Zpět na výpis

Kam dál?