Vyhledávání

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Úvod » Uchazeči » Obory s výučním listem » Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 26-52-H/01

Obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje připravuje žáky k tomu, aby po absolvování byli schopni instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Na základě využití měřících a diagnostických přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrickému, elektronickému či mechatronickému zařízení dovedou žáci určit závadu a následně zařízení opravit. Obor je na naší škole zaměřen na sdělovací a zabezpečovací techniku. Běžně si pod tím můžete představit alarmy, čidla, detektory, kamerové systémy a další zabezpečovací zařízení, které nacházejí uplatnění nejen v průmyslové sféře, ale i ve vybavení domů a domácností. Zahrnuje elektronické zabezpečení objektů, vozidel, ale také semaforů a kolejových drah.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V průběhu vzdělávání se žáci učí vedle všeobecně vzdělávacích předmětů teoreticky a prakticky zvládnout instalaci, opravy a udržování elektronických a elektrotechnických zařízení; provádění elektrických měření, vytvářet a orientovat se v technické dokumentaci a technické specifikaci zařízení; zhotovovat schémata zapojení sdělovací a zabezpečovací techniky a schémata jejich obvodů.

V průběhu studia lze získat po úspěšném absolvování osvědčení společnosti Jablotron a osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Absolventi naleznou uplatnění na pozici elektrotechnika provozně technické údržby ve výrobních firmách, na specializovaných pozicích u zaměstnavatelů zabývajících se zabezpečovací technikou objektů a v železniční dopravě. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2

1,5

1,5

5

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

2

1

 

3

Základy přírodních věd

1

 

 

1

Matematika

1,5

1,5

5

5

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

 

 

2

2

Elektrotechnika

4

 

 

4

Materiály a technologie

1

1

 

2

Elektronika

 

2

2

4

Elektrotechnická zařízení

 

2

2

4

Sdělovací a zabezpečovací technika

 

1

1

2

Železniční doprava

 

1

1

2

Odborný výcvik

15

14,5

15,5

50

 

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz.