Vyhledávání

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Úvod » Uchazeči » Obory s výučním listem » Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 26-52-H/01

Naučíš se instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, identifikovat závady, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Budeš připraven instalovat zabezpečovací a bezpečnostní techniku k ochraně osob a majetku. Budeš umět číst výkresy a technickou dokumentaci, zhotovit jednoduché náčrty součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a schémata jejich obvodů. Zvládneš provádět potřebná elektrická měření a diagnostikovat případné závady, budeš se orientovat v technických dokumentacích a odborných popisech zařízení. Náplní učebního oboru je také elektronické zabezpečení objektů, automobilů, semaforů a kolejových drah. Během vzdělávání můžeš získat stipendium, osvědčení u firmy Jablotron a po úspěšném složení zkoušky získáš také osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 5. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30, v rámci organizačních změn může dojít k přesunu do školy Ještědská 358/106.

Učební plán

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

Český jazyk a literatura

Čj

2

1,5

1,5

Anglický jazyk*)

Aj

2

2

2

Německý jazyk*)

Nj

Občanská nauka

ON

1

1

1

Fyzika

Fy

2

1

 

Základy přírodních věd

ZPV

1

 

 

Matematika

M

1,5

1,5

2

Tělesná výchova

TV

1

1

1

Informační a komunikační technologie

IKT

1

1

1

Ekonomika

Ek

 

 

2

Elektrotechnika

Elte

4

 

 

Elektrická měření

ElMě

 

3

2

Elektronika

E

 

2

2

Elektrotechnická zařízení

ELZ

 

2

2

Materiály a technologie

MtT

1

1

 

Sdělovací a zabezpečovací technika

SZT

 

1

1

Železniční doprava

ŽD

 

1

1

Odborný výcvik

OdbV

15

14,5

15,5

Součet

31,5

33,5

34

 

*) Žák volí právě jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.