Vyhledávání

Instalatér

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 36-52-H/01

Obor Instalatér připravuje žáky k tomu, aby uměli provádět montáž, opravy a údržbu rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, montovat armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče. Naučí se opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé a studené vody, kanalizace, topení a vnitřní vedení plynu, spojovat tyto materiály různými způsoby, například svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji a dalšími. Umí osazovat měřidla, izolovat a kotvit potrubí, a to vše v souladu s platnými normami. Bude pracovat s projektovou dokumentací, naučí se ji číst a prakticky využívat při tvorbě rozvodů.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V průběhu vzdělávání jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty a významnou součást tvoří odborný výcvik praktických dovedností.

Součástí vzdělávání je příprava ve svářečských kurzech pro svařování kyslíko-acetylénovým plamenem, polyfúzního svařování plastů, svařování plastů na tupo, pájení mědi kapilárně na měkko a k lisování spojů. Získání příslušných certifikátů je pak nabízeno pro žáky za zvýhodněnou cenu.

Absolventi se uplatní na pozici instalatér či topenář, současně může úspěšně působit i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

 

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

5,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Český jazyk a literatura

 

 

 

2,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Technické kreslení

2,0

2,0

1,5

5,5

Stavební konstrukce

1,0

0,5

 

1,5

Instalace vody a kanalizace

2,0

2,5

2,5

7,0

Vytápění

2,0

2,0

1,5

5,5

Plynárenství

 

1,5

1,5

3,0

Materiály

1,5

 

 

1,5

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

 

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz