Vyhledávání

Instalatér

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 36-52-H/01

Absolvent umí provádět montáž, opravy a údržbu rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu, montovat armatury, zařizovací předměty, kotle, spotřebiče, zařízení pro zvyšování a snižování tlaku. Umí osazovat měřidla, izolovat a kotvit potrubí vnitřní zdravotní instalace dle platných norem, zkoušet plynovody a uplatňovat zásady předávání staveb investorovi, vytyčovat jednoduché trasy vnitřních rozvodů, uplatní se i při montážích rozvodů vzduchotechniky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů - naučí se spojovat trubní materiál lepením, svařováním, kapilárním pájením a lisováním. Během studia můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30.

Učební plán

Předmět

Ročník

1.    

2.

3.

Český jazyk a literatura

2

1,5

1,5

Anglický jazyk*)

2

2

2

Německý jazyk*)

Občanská nauka

1

1

1

Fyzika

2

1

 

Základy přírodních věd

1

 

 

Matematika

1,5

1,5

2

Tělesná výchova

1

1

1

Informační a komunikační technologie

1

1

1

Ekonomika

 

 

2

Technické kreslení

2

2

1,5

Stavební konstrukce

1

0,5

 

Instalace vody a kanalizace

2

2,5

2,5

Vytápění

2

2

1,5

Plynárenství

 

1,5

1,5

Materiály

1,5

 

 

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

součet

35

35

35

*) Žák volí právě jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.