Vyhledávání

Klempíř

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 23-55-H/01

V oboru Klempíř se žáci naučí zhotovovat, montovat a opravovat výrobky pro klempířské konstrukce, zpracovávat plechy a profily, vyrábět klempířské dílce, konstrukce a výrobky, navrhovat a provádět plechovou krytinu, potrubí, montovat a spojovat žlaby a svody také z plastických hmot. Naučí se spoje plechů spojovat lepením a pájením, volit vhodné technologie a materiály (pájky, tmely, lepidla). Obor na naší škole je zaměřen na stavebního klempíře. Součástí je odborná příprava ve svářečském kurzu.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V průběhu vzdělávání jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty a významnou součást tvoří odborný výcvik praktických dovedností.

Absolventi se uplatní ve stavebních firmách při provádění odborných klempířských pracích. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Teoretická výuka probíhá v areálu Ještědská 358/106 a odborný výcvik ve strojních dílnách Řepná 1248/12.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

5,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Odborné kreslení

2,0

1,5

2,0

5,5

Materiály

1,0

1,0

 

2,0

Stroje a zařízení

 

1,0

 

1,0

Stavební konstrukce

 

1,5

 

1,5

Technologie

2,0

2,5

3,0

7,5

Odborný výcvik

 15,0

17,5

17,5

50,0

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz.