Vyhledávání

Malíř a lakýrník

Úvod » Uchazeči » Obory s výučním listem » Malíř a lakýrník

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 39-41-H/01

V oboru Malíř a lakýrník se žáci naučí provádět malířské a tapetářské práce v celé škále technik pro povrchovou úpravu interiérových i exteriérových ploch. Naučí se provádět přípravné práce (volit, používat a udržovat nářadí, zařízení a pracovní pomůcky a výrobky, připravovat různé druhy podkladu pro malířské, tapetářské, lakýrnické a natěračské práce, připravovat nátěrové hmoty tapety k použití, posuzovat podmínky pro provádění prací jako je teplota, vlhkost vzduchu či prašnost. Umí zvolit vhodný nátěrový systém, nanášet nátěrové hmoty různými technikami v interiérech i exteriérech budov, používat dekorativní malířské techniky. V případě lakýrnických prací také provádění konečné úpravy laků jako je broušení a leštění a aplikace speciálních nátěrů s ohledem na prostředí (např. ve strojírenství). A nakonec provádět i písmomalířské práce.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů se v odborném vzdělávání a odborném výcviku naučí také zpracovávat podklady pro stanovení ceny práce včetně spotřeby materiálů, posuzovat kvalitu provedení a navrhovat estetické a optimální technologické řešení.

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní řemeslníci ve stavebnictví na pozicích malíř, lakýrník nebo natěrač, případně ve strojírenství jako lakýrník. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhá v areálu Letná 90/30.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

 

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

5,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Chemie

2,0

1,0

 

3,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Odborné kreslení

1,0

2,0

1,0

4,0

Materiály

2,0

2,0

1,0

5,0

Technologie

2,0

2,0

3,0

7,0

Stavební konstrukce

 

 

1,0

1,0

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

 

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz.