Vyhledávání

Manipulant poštovního provozu a přepravy

Úvod » Uchazeči » Obory s výučním listem » Manipulant poštovního provozu a přepravy

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 37-51-H/01

Obor Manipulant poštovního provozu a přepravy naučí žáky během odborné přípravy vykonávat činnosti spojené s přepravou poštovních zásilek. Žáci se seznámí s tříděním, přijímáním, ukládáním a evidováním poštovních zásilek, s činnostmi vykonávanými na přepážkách – listovní, balíkové, peněžní a jiné služby a s dalšími souvisejícími službami. Od předání k dodání, včetně patřičné dokumentace, a to za využití speciálního poštovního softwaru. Mezi důležité dovednosti, které obor rozvíjí je komunikace a podávání informací klientům. Součástí vzdělávání je příprava na získání řidičského oprávnění skupiny B.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě, přičemž od druhého ročníku dochází k pravidelnému střídání teoretické výuky a odborného výcviku, který se uskutečňuje ve spolupráci s Českou poštou, s.p.

Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří zajišťují přepravu a dodání poštovních zásilek. Uplatní se na všech poštách a dalších společností zabývajících se přepravou a doručováním zásilek, taktéž v logistice. Obvyklou pozicí je poštovní doručovatel, pracovník poštovní přepravy, operátor nebo pracovník v logistických službách.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Teoretická výuka probíhá v areálu Letná 90/30.

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

5,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Poštovní provoz

5,0

1,0

1,0

7,0

Logistika

5,0

1,0

1,0

7,0

Zeměpis

2,0

1,0

1,0

4,0

Aplikovaná výpočetní technika

3,0

 

1,0

4,0

Řízení motorových vozidel

 

1,0

1,0

2,0

Profesní komunikace

2,5

1,5

 

4,0

Právo

1,0

1,0

 

2,0

Odborný výcvik

 

17,5

17,5

35,0

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz