Vyhledávání

Nástrojař

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem

Kód oboru: 23-52-H/01

Obor Nástrojař patří mezi základní strojírenské obory, který připravuje žáky pro ruční i strojní výrobu nástrojových součástí a pracovních pomůcek používaných ve strojírenské výrobě. Žáci se naučí pracovat s kovoobráběcími stroji, používat jemné ruční nástroje a nářadí s vysokou přesností pro dokončovací práce. Vedle všeobecně vzdělávacích předmětů se v odborném teoretickém vzdělávání naučí vytvářet a pracovat s technickou dokumentací, technologické postupy a volbu vhodných materiálů a způsoby jejich označování, současně se naučí základům technického měření. V odborném výcviku si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a kovových materiálů, ale i zpracování plastů a tlakového lití kovů.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V posledním ročníku odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v reálném prostředí zaměstnavatelů.

Absolventi se uplatní při výrobě, montáži, opravách a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů, tlakové lití kovů, při výrobě a opravě přípravků a měřidel pro strojírenskou výrobu. Typickým povoláním je nástrojař, ale uplatnění v široké škále dalších povolání jako soustružník, frézař, brusič nebo zámečník. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

Teoretická výuka probíhá v areálu Ještědská 358/106 a odborný výcvik ve strojních dílnách Řepná 1248/12.

Videopředstavení oboru v cyklu Co dál? natočené Dětskou televizí Liberec bylo natočeno s našimi žáky v prostředí strojních dílen v Řepné ulici.

 

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

3,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Technická dokumentace

1,0

1,0

1,5

3,5

Strojírenská technologie

1,0

1,5

 

2,5

Strojnictví

1,0

1,0

 

2,0

Technologie

2,0

3,0

2,0

7,0

Stroje a zařízení

 

1,0

1,5

2,5

Aplikovaná výpočetní technika

 

 

1,0

1,0

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

 

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz