Vyhledávání

Nástrojař

Nástrojař

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem

Žáci se naučí ručně i strojně vyrábět díly nástrojů a pracovních pomůcek, pracovat s kovoobráběcími stroji, používat jemné ruční nástroje a nářadí s vysokou přesností pro dokončovací práce. V teoretickém vyučování získají dovednosti při čtení strojírenských výkresů a pracovat s technickou dokumentací. V odborném výcviku si osvojí základy ručního a strojního zpracování kovů a nekovových materiálů používaných ve strojírenství, naučí se sestavovat nástroje a pracovní pomůcky a vyrábět jejich součásti.

Absolvent je veden tak, aby byl připraven k výkonu činností vyskytujících se při výrobě, montáži, opravách a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů a tlakové lití kovů, při výrobě a opravách přípravků a měřidel pro strojírenskou výrobu. Absolvent je připraven pro výkon povolání nástrojař, uplatnit se však může v další široké škále příbuzných povolání jako je soustružník, frézař, brusič nebo zámečník. Po získání praxe může samostatně vést malou provozovnu nebo podnikat v oboru.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům ucházet se o přijetí ke studiu do studijního maturitního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů.

Obor patří mezi stipendijně podporované obory Libereckým krajem.

Videopředstavení oboru v cyklu Co dál? natočené Dětskou televizí Liberec bylo natočeno s našimi žáky v prostředí strojních dílen v Řepné ulici.

Předměty učebního plánu:

Český jazyk a literatura
Anglický/německý jazyk
Občanská nauka
Fyzika
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Technická dokumentace
Strojírenská technologie
Strojnictví
Technologie
Stroje a zařízení
Aplikovaná výpočetní technika
Odborný výcvik