Vyhledávání

Strojní mechanik

Úvod » Uchazeči » Obory s výučním listem » Strojní mechanik

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 23-51-H/01

Naučíš se základům montážních a demontážních činností, ruční i strojní výrobě součástí strojů, zařízení a dalších prvků, diagnostice závad, uvádění strojů a zařízení do provozu, kontrole, provádění údržby a oprav. Naučíš se číst výkresy, schémata a další technickou dokumentaci. Získáš základy svařování ve svářečské škole a zkušenosti ve svařování ocelových konstrukcí. Během studia můžeš získat stipendium. Výuka probíhá ve škole Ještědská 358/106, odborný výcvik ve strojírenských dílnách Řepná 1248/12. Poslední ročník odborného výcviku probíhá na provozních pracovištích firem.

Učební plán

Předmět

Zkratka

Ročník

1.    

2.

3.

Český jazyk a literatura

Čj

2

1,5

1,5

Anglický jazyk*)

Aj

2

2

2

Německý jazyk*)

Nj

Občanská nauka

ON

1

1

1

Fyzika

Fy

2

1

 

Základy přírodních věd

ZPV

1

 

 

Matematika

M

1,5

1,5

2

Tělesná výchova

TV

1

1

1

Informační a komunikační technologie

IKT

1

1

1

Ekonomika

Ek

 

 

2

Technická dokumentace

TDok

1

1

1

Strojírenská technologie

StrT

1

1

1

Strojnictví

Stro

1

2

 

Technologie

T

2

1

1

Ocelové konstrukce

OCK

 

1

0,5

Stavební konstrukce

StK

 

0,5

0,5

Zámečnická výroba

ZAV

 

1

1

Aplikovaná výpočetní technika

AVT

 

 

1

Odborný výcvik

OdbV

15

17,5

17,5

Součet

31,5

34

34

*) Žák volí právě jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.