Vyhledávání

Strojní mechanik

Úvod » Uchazeči » Obory s výučním listem » Strojní mechanik

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 23-51-H/01

Strojní mechanik je vhodný pro technicky nadané a manuálně zručné žáky. V průběhu odborné přípravy se žáci naučí ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí, pájet a lepit, obsluhovat nářadí, zhotovovat součásti i funkční celky různých strojů a zařízení, uvádět je do provozu a zajišťovat jejich údržbu a opravy. Součástí vzdělávání je složení zkoušky v základním kurzu svařování a získání zkušeností ze svařování ocelových konstrukcí.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V posledním ročníku odborný výcvik probíhá na provozních pracovištích v reálném prostředí zaměstnavatelů.

Uplatnění absolventi naleznou ve výrobních, montážních a opravárenských provozech výrobních podniků zejména se zaměřením na strojírenskou výrobu jako kvalifikovaní pracovníci na pozicích strojní zámečník, montér, provozní zámečník, údržbář strojů a strojních zařízení, kontrolor strojírenských výrobků.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

Teoretická výuka probíhá v areálu Ještědská 358/106 a odborný výcvik ve strojních dílnách Řepná 1248/12.

 

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

5,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Technická dokumentace

1,0

1,0

1,0

3,0

Strojírenská technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Strojnictví

1,0

2,0

 

3,0

Technologie

2,0

1,0

1,0

4,0

Ocelové konstrukce

 

1,0

0,5

1,5

Stavební konstrukce

 

0,5

0,5

1,0

Zámečnická výroba

 

1,0

1,0

2,0

Aplikovaná výpočetní technika

 

 

1,0

1,0

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

 

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz.