Vyhledávání

Tesař

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 36-64-H/01

Žáci se v oboru Tesař naučí provádět základní tesařské práce na stavbách. Zahrnuje to zhotovování bednění betonových konstrukcí, vázání a montování tesařských konstrukcí střech včetně osazovaní střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných staveb a pomocné tesařské konstrukce jako je roubení a podskružení. Základem je opracování a zpracování dřeva provázené zpracováním kovových prvků. Součástí oboru je také základní zaškolení v pokrývačských a klempířských pracích. Vzhledem k charakteru oboru do portfolia dovedností patří také odborné stavební činnosti při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V průběhu vzdělávání jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty a významnou součást tvoří odborný výcvik praktických dovedností. Jejich součástí je čtení technické dokumentace zhotovování staveb, provádění jednoduchých výkresů a náčrtů tesařských konstrukcí, výpočty spotřeby materiálů a jejich cenová kalkulace.

Absolventi se uplatní na pozici tesař v tesařských a stavebních firmách při výrobě, montáži, údržbě a opravách tesařských konstrukcí. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhá v areálu Letná 90/30.

 

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

3,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Odborné kreslení

1,0

1,5

2,0

4,5

Materiály

1,5

2,0

1,0

4,5

Technologie

2,5

3,0

3,0

8,5

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz.