Vyhledávání

Truhlář

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 33-56-H/01

Má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat, má základní vědomosti o technologii výroby, zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů i dílenských náčrtů. Umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, zná technologie výroby a montáž nábytku, zná výrobu nábytkových systémů a zařízeni bytových interiérů a veřejných místností, umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky. Umí zpracovávat materiály ze dřeva a ostatních hmot ve stavebně truhlářské výrobě, umí vyrábět stavebně truhlářské výrobky, osazovat je a provádět jejich povrchovou úpravu, včetně odborných oprav. Je schopen vyrobit jednoduchý a vestavěný nábytek a drobné doplňky. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30.

Učební plán

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

1.5

1.5

5

Anglický jazyk

2

2

2

6

Německý jazyk

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

2

1

-

3

Základy přírodních věd

1

-

-

1

Matematika

1.5

1.5

1

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Odborné kreslení

1

2

3

6

Technologie

2

2

3

7

Odborný výcvik

15

17.5

17.5

50

Materiály

1

1

-

2

Výrobní zařízení

1

1.5

-

2.5

Celkem v ročníku

31.5

33

33

97,5

 

*) Žák volí právě jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.