Vyhledávání

Truhlář

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 33-56-H/01

Truhlář je obor, v němž se pracuje se dřevem. Tak jednoduché to je – žáci se naučí zhotovovat kusové i sériové výrobky truhlářské výroby, bytového zařízení a stavebně truhlářské výroby. Ovládnou tradiční postupy, vypracování konstrukční a technologické dokumentace, volbu a použití vhodných materiálů, nástrojů a strojů. Naučí se udržovat a seřizovat nástroje a strojní vybavení, provádět opravy či repliky, lehké dřevostavby, prvky zahradní architektury, pracovat s dřevěnými podlahovinami či obklady. K tomu patří i použití vhodných způsobů balení, skladování a přepravy hotových výrobků.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V průběhu vzdělávání jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty a významnou součást tvoří odborný výcvik praktických dovedností.

Uplatnění absolventů je obvykle v truhlářských podnicích zabývajících se výrobou nábytku a dřevěného zařízení. Při splnění dalších podmínek, zejména předchozí praxe, mohou vykonávat samostatnou živnost.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhá v areálu Letná 90/30.

 

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

3,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk)

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Odborné kreslení

1,0

2,0

3,0

6,0

Technologie

2,0

2,0

3,0

7,0

Materiály

1,0

1,0

 

2,0

Výrobní zařízení

1,0

1,5

 

2,5

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz.