Vyhledávání

Zedník

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 36-67-H/01

Naučíš se používat a udržovat potřebné nářadí, pracovní pomůcky a mechanizační prostředky, používat materiál a výrobky pro zednické a betonářské práce, volit správný technologický a pracovní postup, připravovat a organizovat pracoviště, stanovit počet pracovníků, provádět výpočty spotřeby materiálu, číst technickou dokumentaci, zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem atd. Uplatnění najdeš v profesi zedník nebo po absolvování specializovaného výcviku a doplňkové zkoušky rovněž v profesích obkladač, sádrokartonář, zhotovitel zateplovacích systémů. Absolventi se uplatní v kvalifikovaných dělnických povoláních nebo v živnostenském podnikání. Během studia můžeš získat stipendium, ve vyšších ročnících i odměnu za produktivní činnost. Výuka probíhá ve škole Letná 90/30.

Učební plán

Povinné předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

1.5

1.5

5

Anglický jazyk

2

2

2

6

Německý jazyk

Občanská nauka

1

1

1

3

Fyzika

2

1

-

3

Základy přírodních věd

1

-

-

1

Matematika

1.5

1.5

1

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Odborné kreslení

1

1.5

1

3.5

Materiály

1

2

1

4

Stroje a zařízení

1.5

-

-

1.5

Přestavby budov

-

-

2

2

Technologie

1.5

3

2

6.5

Odborný výcvik

15

17.5

17.5

50

Celkem v ročníku

31.5

33

33

97.5

 

*) Žák volí právě jeden z cizích jazyků, volba je závazná pro celou dobu studia.