Vyhledávání

Zedník

Tříletý obor v denní formě vzdělávání zakončený výučním listem.

Kód oboru: 36-67-H/01

Obor Zedník vede žáky k tomu, aby dokázali provádět základní zednické a betonářské práce na pozemních stavbách. Učí se používat a udržovat potřebné nářadí, pracovní pomůcky a prostředky mechanizace, používat a vhodně volit materiál, pracovní postup. Po absolvování dokáží připravovat pracoviště – staveniště, číst technickou dokumentaci, betonovat svislé a vodorovné konstrukce, zdít zdivo, provádět povrchové úpravy pomocí omítek, současně se naučí obkládání stěn i podlah keramickými materiály a také zhotovovat zateplovací systémy.

Vzdělávání je organizováno v tříleté denní formě při pravidelném střídání teoretické výuky a odborného výcviku. V průběhu vzdělávání jsou vedle všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovány odborné předměty a významnou součást tvoří odborný výcvik praktických dovedností.

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní řemeslníci ve stavebním sektoru jako je povolání zedník, obkladač, sádrokartonář a montér zateplovacích systémů.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje pokračovat ve vzdělávání v oboru nástavbového studia a získat tak střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Obor patří mezi obory podporované stipendiem ze Stipendijního programu pro žáky vybraných oborů vzdělání v Libereckém kraji.

Teoretická výuka a odborný výcvik probíhá v areálu Letná 90/30.

Učební plán:

Předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

celkem

Český jazyk a literatura

2,0

1,5

1,5

5,0

Cizí jazyk (Anglický jazyk nebo Německý jazyk

2,0

2,0

2,0

6,0

Občanská nauka

1,0

1,0

1,0

3,0

Fyzika

2,0

1,0

 

3,0

Základy přírodních věd

1,0

 

 

1,0

Matematika

1,5

1,5

2,0

5,0

Tělesná výchova

1,0

1,0

1,0

3,0

Informační a komunikační technologie

1,0

1,0

1,0

3,0

Ekonomika

 

 

2,0

2,0

Odborné kreslení

1,0

1,5

1,0

3,5

Materiály

1,0

2,0

1,0

4,0

Stroje a zařízení

1,5

 

 

1,5

Přestavby budov

 

 

2,0

2,0

Technologie

1,5

3,0

2,0

6,5

Odborný výcvik

15,0

17,5

17,5

50,0

Více o oboru na www.infoabsolvent.cz