Vyhledávání

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Úvod » Uchazeči » Přijímací řízení » 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijímání, způsob hodnocení, předpokládané počty přijímaných uchazečů, termíny jednotných přijímacích zkoušek a další rozhodující informace

Maturitní obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

37-41-M/01

Provoz a ekonomika dopravy

denní

ne

45

39-41-L/01

Autotronik

denní

ano

30

39-41-L/02

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení

denní

ano

30

23-45-L/01

Mechanik seřizovač - CNC obráběcí stroje
nebo CNC vstřikovací stroje

denní

ano

60

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem (vyžadován s výjimkou oboru 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy).

Kritéria přijímání:

 1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura s podílem těchto výsledků na celkovém hodnocení 60 %.
 2. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, D a Z, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí, s podílem výsledku na celkovém hodnocení 40 %.

Způsob hodnocení:

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika – max. 50 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura – max. 50 bodů.
 3. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv:

průměr v rozmezí:

body:

Ø 1,00 - 1,50

50

Ø 1,51 - 2,00

40

Ø 2,01 - 2,50

30

Ø 2,51 - 3,00

20

 1. Při hodnocení chování stupněm „uspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,1 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při hodnocení chování stupněm „neuspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,2 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při neklasifikaci a/nebo nedostatečnou v posledním pololetí se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,1 bodu.
 2. Nejlepší uchazeč tak může získat 100 bodů za přijímací zkoušky a 50 bodů za prospěch ze ZŠ, přičemž při zachování stanoveného podílu na celkovém hodnocení (60 % za přijímací zkoušky a 40 % za prospěch ze ZŠ) může získat nejlepší uchazeč max. 80 bodů.
 3. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Matematika, 2) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura, 3) celkový průměr v 1. pololetí posledního ročníku.
 4. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Učební obory

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

ano

30

36-52-H/01

Instalatér

denní

ano

42

23-55-H/01

Klempíř

denní

ano

24

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

denní

ano

24

37-51-H/01

Manipulant poštovního provozu
a přepravy

denní

ne

30

23-52-H/01

Nástrojař

denní

ano

28

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

ano

28

36-64-H/01

Tesař

denní

ano

24

33-56-H/01

Truhlář

denní

ano

30

36-67-H/01

Zedník

denní

ano

30

Předpokladem pro přijetí uchazeče je splnění podmínek zdravotní způsobilosti vyjádřené lékařským posudkem (vyžadován s výjimkou oboru 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy).

Kritéria přijímání:

 1. Přijímací zkoušku uchazeč o přijetí nekoná.
 2. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí.
 3. Případné uchazeče z 8. ročníku nebo ze speciálních škol bude posuzovat přijímací komise individuálně, přihlédnuto bude ke studijním výsledkům a náročnosti vybraného oboru, chování, příp. k doporučujícímu výsledku pohovoru, doporučení ZŠ, PPP atd. Tito uchazeči doloží hodnocení z posledních 2 ročníků ZŠ (2. pololetí školního roku 2019/20 se nehodnotí).

Způsob hodnocení:

 1. Průměrný redukovaný prospěch v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololeté 9. ročníku z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, Vv a Pv je roven počtu bodů.
 2. Počet bodů se navyšuje v těchto případech:

chování uspokojivé (za každé hodnocené pololetí)

+ 0,1

chování neuspokojivé (za každé hodnocené pololetí)

+ 0,2

nedostatečná v posledním pololetí

+ 0,1

prospěl v 1. pololetí 9. ročníku, ale neprospěl v 1. pololetí 8. ročníku

+ 1,0

neprospěl v 1. pololetí 9. ročníku, ani v 1. pololetí 8. ročníku

+ 3,0

vychází z 8. ročníku a v 1. pololetí prospěl

+ 2,0

vychází z 8. ročníku a v 1. pololetí neprospěl

+ 5,0

 1. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) celkový průměr v 1. pololetí 9. ročníku, 2) celkový průměr v 1. pololetí 8. ročníku, 3) hodnocení z předmětu Matematika v 1. pololetí 9. ročníku, 4) hodnocení z předmětu Český jazyk a literatura v 1. pololetí 9. ročníku.
 2. Nejlepší uchazeč tak může získat 1,00 bod (za průměr 1,00).
 3. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Nástavbové studium

Kód oboru

Obor vzdělání

Forma vzdělávání

Lékařský posudek

Předpokládaný počet přijímaných

64-41-L/51

Podnikání

denní

ne

38

64-41-L/51

Podnikání

večerní

ne

60

 

Přihlásit se může žák 3. ročníku nebo absolvent, který získal či získá střední vzdělání s výučním listem (kód H). Uchazeč o večerní formu předloží výuční list a vysvědčení o závěrečné zkoušce (bylo-li vydáno). Uchazeč o denní formu předloží ročníková vysvědčení včetně 1. pololetí 3. ročníku a výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce doloží do 30. června 2021.

Kritéria přijímání:

 1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek z předmětů Matematika a Český jazyk a literatura s podílem těchto výsledků na celkovém hodnocení 60 % v případě denní formy, 100 % v případě večerní formy.
 2. Průměrný redukovaný prospěch v 1. a 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku středního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, Ov a 1 odborný profilující předmět (s výjimkou hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020), s podílem výsledku na celkovém hodnocení 40 % v případě denní formy, v případě večerní formy se nehodnotí. U denní formy bude přihlédnuto k hodnocení chování.

Způsob hodnocení pro denní formu:

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika – max. 50 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura – max. 50 bodů.
 3. Průměrný redukovaný prospěch v 1. a 2. ročníku a v 1. pololetí 3. ročníku středního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, Ov a 1 odborný profilující předmět (s výjimkou hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020):

průměr v rozmezí

body

Ø 1,00 - 1,50

50

Ø 1,51 - 2,00

40

Ø 2,01 - 2,50

30

Ø 2,51 - 3,00

20

 

 1. Při hodnocení chování stupněm „uspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,1 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při hodnocení chování stupněm „neuspokojivé“ se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,2 bodu (za každé hodnocené pololetí). Při neklasifikaci a/nebo nedostatečnou v posledním pololetí se bodové hodnocení prospěchu snižuje o 0,1 bodu.
 2. Nejlepší uchazeč tak může získat 100 bodů za přijímací zkoušky a 50 bodů za prospěch ze SŠ, přičemž při zachování stanoveného podílu na celkovém hodnocení (60 % za přijímací zkoušky a 40 % za prospěch ze SŠ) může získat nejlepší uchazeč max. 80 bodů.
 3. Při rovnosti bodů rozhoduje postupně lepší výsledek: 1) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Matematika, 2) výsledek přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura, 3) celkový průměr v 1. pololetí posledního ročníku.
 4. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Způsob hodnocení pro večerní formu:

 1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika – max. 50 bodů.
 2. Výsledek jednotné přijímací zkoušky z předmětu Český jazyk a literatura – max. 50 bodů.
 3. Nejlepší uchazeč tak může získat 100 bodů.
 4. Uchazeči budou přijímáni podle bodového pořadí tak, aby nebyl překročen plánovaný počet žáků ve třídě.

Termíny přijímacích zkoušek

1. termín (škola je uvedena na přihlášce na 1. místě): 3. 5. 2021, náhradní termín 2. 6. 2021
2. termín (škola je uvedena na přihlášce na 2. místě): 4. 5. 2021, náhradní termín 3. 6. 2021

Náhradní termín může využít pouze uchazeč, který se ze závažných důvodů nemůže zúčastnit 1. termínu a do 3 dnů od konání zkoušky se písemně omluví.

Další informace

Kritéria přijímání do oborů vzdělání a formy vzdělávání, způsob hodnocení jejich splnění a předpokládané počty přijímaných uchazečů jsou stanovena v souladu s § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel školy si v souladu s Opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT-43073/2020-3 vyhrazuje možnost rozhodnout nejpozději do 8. března 2021 o nekonání jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitní zkouškou nebo oborů nástavbového studia. V případě rozhodnutí o nekonání jednotné přijímací zkoušky bude toto rozhodnutí nejpozději 8. března 2021 zveřejněno na internetových stránkách školy a nejpozději 19. března 2021 sděleno uchazečům o vzdělání. Tito uchazeči budou přijímáni na základě průměrného redukovaného prospěchu v 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základního vzdělávání z předmětů Čj, Aj nebo Nj, M, OV, F, Ch, D a Z, s přihlédnutím k hodnocení chování za uvedená pololetí.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn nejdříve 19. května 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Ode dne zveřejnění seznamu přijatých běží přijatým uchazečům lhůta 10 pracovních dnů na odevzdání zápisového lístku - tím uchazeč potvrdí svůj zájem vzdělávat se v naší škole. Zpětvzetí zápisového lístku je možné pouze po předložení rozhodnutí o přijetí na základě odvolání do školy, kam uchazeč původně nebyl přijat. Uchazeč o nástavbové studium nemá povinnost obstarávat si zápisový lístek, musí však ve stanovené lhůtě 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů odevzdat evidenční list, který je k dispozici na studijním oddělení (po přechozí domluvě lze poslat e-mailem).

V Liberci dne 11. ledna 2021

Mgr. Jan Samšiňák, v. r.

ředitel

----

Aktualizace 5.3.2021: po jednání přijímací komise byl navýšen předpokládaný počet přijímaných uchazečů u oborů Provoz a ekonomika dopravy, Instalatér a Podnikání denní
Aktualizace 17.3.2021: změna termínů přijímacích zkoušek a data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Zpět na výpis

Formuláře přihlášek

Studijní oddělení

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází na adrese Truhlářská 360/3, Liberec II, 460 01.
Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem.

Cermanová Rita
studijní oddělení
Email: cermanova.rita@sslbc.cz
Telefon: 488880375
Mrázková Lenka
evidence žáků
Email: mrazkova.lenka@sslbc.cz
Telefon: 488880376