Vyhledávání

1. kolo přijímacího řízení - výsledky

Úvod » Uchazeči » Přijímací řízení » 1. kolo přijímacího řízení - výsledky

V přiložených seznamech naleznete informaci, zda byl uchazeč přijat nebo ne. V seznamu se naleznete podle přiděleného registračního čísla. Žádná rozhodnutí se poštou nezasílají.

Pro zákonné zástupce přijatých uchazečů připravujeme na druhou polovinu června třídní schůzky. O termínu Vás budeme informovat (zde na stránkách, příp. e-mailem).

Zpět na výpis

Soubory ke stažení a formuláře přihlášek

Studijní oddělení

Záležitosti ohledně přijímacího řízení vyřizuje studijní oddělení, které se nachází ve 3. patře na adrese Ještědská 358/106, 460 08 Liberec VIII.
Otevřeno v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin.
Během hlavních prázdnin doporučujeme telefonické objednání předem.

Cermanová Rita
studijní oddělení
Email: cermanova.rita@sslbc.cz
Telefon: 482483375
Mrázková Lenka
evidence žáků
Email: mrazkova.lenka@sslbc.cz
Telefon: 482483376