Vyhledávání

Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 14. 10. 2020

Úvod » Žáci » Odborný výcvik Letná » Mimořádná opatření k výuce a zajištění dalších školních činností od 14. 10. 2020

V souvislosti s krizovými opatřeními ohledně šíření virové infekční nemoci Covid-19 si dovolujeme opět aktualizovat informace k zajištění vzdělávání a poskytování školního stravování a ubytování na domově mládeže.

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020 se od 14. 10. 2020:

  • omezuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání, a to oproti předchozímu stavu včetně praktického vyučování,
  • omezuje provoz domova mládeže, respektive poskytování ubytování žákům.

Uvedené krizové opatření je účinné od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020.

Současně je upravena organizace školního roku tak, že ve dnech 26. - 27. 10. 2020 je pro žáky vyhlášeno volno, které tak navazuje na státní svátek 28. 10. 2020 a podzimní prázdniny ve dnech 29. - 30. 10. 2020.

Po dobu omezení osobní přítomnosti na vzdělávání bude distanční vzdělávání probíhat prostřednictvím modulu Komens v Bakalářích, jak bylo uvedeno již na začátku školního roku.

Odkaz na usnesení Vlády ČR č. 1022 z 12. října 2020.

Zpět na výpis

Odlišnost rozvrhu odborného výcviku

V návaznosti na některé dotazy žáků ohledně organizace odborného výcviku a jeho odlišnosti od teoretické výuky stručně informujeme o odlišnostech rozvrhu odborného výcviku.

V prvé řadě je nezbytné odkázat na ustanovení odst. 1 § 26 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví následující: "Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 60 minut." Zatímco tedy vyučovací hodina teoretické výuky představuje 45 minut následovaných přestávkou, vyučovací jednotka odborného výcviku je rovna „běžné“ 60 minutové hodině.

Provozní řád praktického vyučování (dostupný v Dokumentech pro žáky) stanoví, že odborný výcvik začíná v 7:00 hod. a končí v případě 1. ročníků ve 13:30 hod., v případě vyšších ročníků ve 14:30 hod. (při 6, resp. 7 hodinách odborného výcviku denně zahrnuje 30 minutovou přestávku na oběd).

V školním evidenčním a administračním systému Bakaláři jsou zveřejněny rozvrhy jednotlivých oborů, avšak tento systém neumožňuje vytvoření dvou samostatných rozvrhových schémat, zvlášť pro teoretickou výuku a zvlášť pro praktické vyučování (nehledě na skutečnost, že střídání výuky v sudém a v lichém týdnu je odlišné u jednotlivých oborů a ročníků). Časový harmonogram začátku a konce jednotlivých hodin je tak přizpůsoben teoretickému vyučování, nikoli odbornému výcviku. Odborný výcvik se co do svého rozsahu řídí Provozním řádem praktického vyučování, tj. praktické vyučování začíná v 7:00 a končí dle ročníku v 13:30, příp. 14:30 dle ročníku. V systému Bakaláři je pak odborný výcvik nasazen v příslušném počtu hodin (6 či 7 hodin denně), s ohledem na výše uvedené nikoli však šedesátiminutových hodin, ale pouze po 45 minutách přerušovaných přestávkami, jak je tomu v teoretické výuce.